ผังเว็บไซด์ ระบบมหิดลเพื่อชาวชนบท

หน้าหลัก

ระบบมหิดลเพื่อชาวชนบท

สรุปขั้นตอนการสมัครระบบมหิดลเพื่อชาวชนบท

ข้อกำหนดในการสมัคร

กำหนดการรับสมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร

หลักสูตรและจำนวนที่เปิดรับ

วิธีการสมัคร Online

สนามสอบ และการสอบ

การกรอก e-Profile และการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา

การทำสัญญาการเป็นนักศึกษาโครงการ

การส่งหลักฐานการศึกษา

การจัดการเรียนการสอน

ดาวน์โหลดใบรับรองผู้สมัคร

ติดต่อเรา

แผนที่ – การเดินทาง

ติดต่อสอบถาม

ถาม-ตอบ การรับสมัครระบบต่างๆ

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

 

ส่ง ปพ. ที่นี่

ข้อมูลทั่วไปของหลักสูตรระดับปริญญาตรี

การคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปี 2558

 
ตารางข้อมูลจำนวนรับนักศึกษา
ดาวน์โหลดระเบียบการระบบมหิดลเพื่อชาวชนบท
ข้อมูลที่ตั้งมหาวิทยาลัยมหิดล
ประมาณการอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
ถาม-ตอบ ระบบรับตรงผ่าน Clearing-house
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
วิทยาลัยราชสุดา
วิทยาลัยศาสนศึกษา
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรี
โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตอำนาจเจริญ
หน้าหลัก
แผนผังเว็บไซต์
Facebook
MU Webmail
ที่อยู่ :

กองบริหารการศึกษา
อาคารศูนย์เรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ต. ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

Copyright © 2014 Mahidol University.
All rights reserved.
ปรับปรุงล่าสุด: 1 กันยายน 2557