ผังเว็บไซด์ ระบบมหิดลเพื่อชาวชนบท

หน้าหลัก

ระบบมหิดลรับตรง

 

สรุปขั้นตอนการสมัครระบบมหิดลรับตรง

กำหนดการรับสมัคร

จำนวนรับนักศึกษาระบบมหิดลระบบรับตรง

ประเภทโครงการในระบบมหิดลรับตรง

คุณสมบัติของผู้สมัคร

ข้อกำหนดในการสมัคร

ขั้นตอนการสมัครระบบมหิดลรับตรง

ข้อกำหนดของหลักสูตร

สรุปเงื่อนไขการรับนักศึกษาระบบมหิดลรับตรง

เอกสารประกอบการสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

การส่งใบรับรองจาก สสวท.

ระบบมหิดลเพื่อชาวชนบท

 

สรุปขั้นตอนการสมัครระบบมหิดลเพื่อชาวชนบท

ข้อกำหนดในการสมัคร

กำหนดการรับสมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร

หลักสูตรและจำนวนที่เปิดรับ

วิธีการสมัคร Online

สนามสอบ และการสอบ

การกรอก e-Profile และการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา

การทำสัญญาการเป็นนักศึกษาโครงการ

การส่งหลักฐานการศึกษา

การจัดการเรียนการสอน

เอกสารประกอบการสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อเรา

แผนที่ – การเดินทาง

ติดต่อสอบถาม

ถาม-ตอบ การรับสมัครระบบต่างๆ

 

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

 

ส่ง ปพ. ที่นี่

ข้อมูลทั่วไปของหลักสูตรระดับปริญญาตรี

การคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปี 2558

จำนวนรับนักศึกษาระบบมหิดลระบบรับตรง
จำนวนรับนักศึกษาระบบมหิดลเพื่อชาวชนบท
ดาวน์โหลดระเบียบการระบบมหิดลรับตรง
ดาวน์โหลดระเบียบการระบบมหิดลเพื่อชาวชนบท
ข้อมูลที่ตั้งมหาวิทยาลัยมหิดล
ประมาณการอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
 
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
วิทยาลัยราชสุดา
วิทยาลัยศาสนศึกษา
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรี
โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตอำนาจเจริญ
หน้าหลัก
แผนผังเว็บไซต์
Facebook
MU Webmail
ที่อยู่ :

กองบริหารการศึกษา
อาคารศูนย์เรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ต. ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

Copyright © 2014 Mahidol University.
All rights reserved.
ปรับปรุงล่าสุด: 3 พฤศจิกายน 2557