มหิดลสู่สังคม

 

27 กรกฎาคม 2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล ร่วมกับ ทรู อินโนเวชั่น และมูลนิธิพุทธรักษา แถลงข่าวมอบนวัตกรรม อุปกรณ์จดจำ แก่ผู้พิการทางสายตา จำนวน 100 เครื่อง

12 พฤษภาคม 2558 โครงการ “มหิดลเดินดีทั่วไทย” ร่วมงานประชุมวิชาการเวชศาสตร์ฟื้นฟู ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

8 พฤษภาคม 2558 มหิดลอินเตอร์จัดกิจกรรมสอนภาษาอังกฤษให้นักเรียนในชุมชนศาลายา

23 เมษายน 2558 วิศวะปันน้ำใจ ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเชื้อเอดส์ วัดพระบาทน้ำพุ

23 มีนาคม 2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์อบรมการใช้งานและบริจาคเครื่องเดินดี ให้โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และสภากาชาดไทย

17 มีนาคม 2558 สำนักงานข้อมูลสมุนไพรจัดโครงการเผยแพร่ความรู้เพื่อสนับสนุนการใช้สมุนไพร

20 กุมภาพันธ์ 2558 มหิดลอินเตอร์จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ

 

10 กันยายน 2555 คณะ ICT จัดพิธีปิดโครงการเพิ่มขีดความสามารถด้าน ICT แก่น้อง ๆ นักเรียน โรงเรียนกาญจนาภิเษกฯ

1 กันยายน 2555 นศ.เภสัชฯ ม.มหิดล ร่วมโครงการ “ปลูกชีวิต อุทิศเพื่อสังคม”

31 สิงหาคม 2555 นศ.เภสัชฯ ม.มหิดล ร่วมโครงการ “ปลูกชีวิต อุทิศเพื่อสังคม”

18 สิงหาคม 2555 สำนักงานข้อมูลสมุนไพร เภสัชฯ ม.มหิดล จัดอบรมการใช้สมุนไพรให้กับเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขบางกระเจ้า จังหวัดสมุทรปราการ

27 กรกฎาคม 2555 เภสัชฯ ม.มหิดล ลงพื้นที่แนะวิธีการป้องกันโรคมือเท้าปาก ณ ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ชุมชนริมทางรถไฟมักกะสัน

21 กรกฎาคม 2555 คณะ ICT ร่วมกับนักศึกษาแพทย์รามาฯ และหน่วยงานต่าง ๆ ของมหิดล ช่วยเหลือผู้ป่วยฯ วัดพระบาทน้ำพุ

5 กรกฎาคม 2555 "สวัสดิการชุมชนสู่ชุมชนเข้มแข็ง"

 

 

 

 
 

 

Copyright © 2012 Mahidol University.
All rights reserved.