มหิดลสู่สังคม

 

10 กันยายน 2555 คณะ ICT จัดพิธีปิดโครงการเพิ่มขีดความสามารถด้าน ICT แก่น้อง ๆ นักเรียน โรงเรียนกาญจนาภิเษกฯ

1 กันยายน 2555 นศ.เภสัชฯ ม.มหิดล ร่วมโครงการ “ปลูกชีวิต อุทิศเพื่อสังคม”

31 สิงหาคม 2555 นศ.เภสัชฯ ม.มหิดล ร่วมโครงการ “ปลูกชีวิต อุทิศเพื่อสังคม”

18 สิงหาคม 2555 สำนักงานข้อมูลสมุนไพร เภสัชฯ ม.มหิดล จัดอบรมการใช้สมุนไพรให้กับเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขบางกระเจ้า จังหวัดสมุทรปราการ

27 กรกฎาคม 2555 เภสัชฯ ม.มหิดล ลงพื้นที่แนะวิธีการป้องกันโรคมือเท้าปาก ณ ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ชุมชนริมทางรถไฟมักกะสัน

21 กรกฎาคม 2555 คณะ ICT ร่วมกับนักศึกษาแพทย์รามาฯ และหน่วยงานต่าง ๆ ของมหิดล ช่วยเหลือผู้ป่วยฯ วัดพระบาทน้ำพุ

5 กรกฎาคม 2555 "สวัสดิการชุมชนสู่ชุมชนเข้มแข็ง"

 

 

 

 
 

 

Copyright © 2012 Mahidol University.
All rights reserved.