ปฏิทินกิจกรรม

กิจกรรมประจำสัปดาห์ 29 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2558

เนื้อหาทั้งหมด
 

1 กรกฎาคม 2558 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 "ประชากรและสังคม 2558" ณ ห้องราชเทวีแกรนด์ ชั้น 3 โรงแรมเอเซีย ราชเทวี กรุงเทพมหานคร

1-3 กรกฎาคม 2558 คณะวิทยาศาสตร์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การวาดภาพทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 16" ณ ห้อง B201 ชั้น 2 ตึก B และ ห้อง N 300 ชั้น 3 ตึก N คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท

 

ดูข่าวกิจกรรม ปี 2558

   
 
 

เนื้อหาทั้งหมด

 

Copyright © 2012 Mahidol University.
All rights reserved.