ปฏิทินกิจกรรม

กิจกรรมประจำสัปดาห์ 23-27 พฤศจิกายน 2558

เนื้อหาทั้งหมด
 

24-25 พฤศจิกายน 2558 วิทยาลัยศาสนศึกษา ม.มหิดล จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ "จริยธรรม ความสุขและการพัฒนาที่ยั่งยืน และแสดงนิทรรศการ “เศรษฐกิจพอเพียง” ณ ศูนย์เรียนรู้มหิดล MLC ศาลายา ลงทะเบียนที่ www.sep2015.org สอบถาม โทร. 0-2800 2630 ต่อ 309, 206, 208

24-26 พฤศจิกายน 2558 สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 12 ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพ

25 พฤศจิกายน 2558 ศูนย์โรคหัวใจสมเด็จพระบรมราชินีนาถ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จัด Pre- congress : Live demonstration of transcatheter closure of VSD ณ Cardiac catheterization laboratory ชั้น 2 ศูนย์โรคหัวใจสมเด็จพระบรมราชินีนาถ รพ.ศิริราช

26-27 พฤศจิกายน 2558 ศูนย์โรคหัวใจสมเด็จพระบรมราชินีนาถ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ ndSIRIRAJ ADULT CONGENITAL HEART DISEASE SYMPOSIUM TRANSITION FROM PEDIATRICS TO ADULT HEALTH CARE ระหว่าง ณ ห้องประชุมใหญ่ 101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ชั้น 1

26-27 พฤศจิกายน 2558 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างนวัตกรรมจากการจัดการความรู้และการถอดบทเรียน” รุ่นที่ 2 ณ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน

ดูข่าวกิจกรรม ปี 2558

   
 
 

เนื้อหาทั้งหมด

 

Copyright © 2012 Mahidol University.
All rights reserved.