ปฏิทินกิจกรรม

กิจกรรมประจำสัปดาห์ 23-27 กุมภาพันธ์ 2558

เนื้อหาทั้งหมด
 

24 กุมภาพันธ์ 2558 คณะศิลปศาสตร์ ขอเชิญร่วมงานเสวนา หัวข้อ “ภาพยนตร์อิงประวัติศาสตร์ หรือประวัติศาสตร์อิงภาพยนตร์” คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

25 กุมภาพันธ์ 2558 กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย ขอเชิญชวนนักศึกษาและบุคลากรเข้าฟังบรรยายทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย ณ ห้อง 408 บัณฑิตวิทยาลัย

25-27 กุมภาพันธ์ 2558 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี จัดการประชุม เรื่อง The 3rd International Conference on Prevention and Management of Chronic Conditions

25-27 กุมภาพันธ์ 2558 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จัดโครงการอบรมหลักสูตรนักพัฒนางานเวชระเบียน: พัฒนางานเวชระเบียนด้วยการบริหารจัดการอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 7 ณ โรงแรม เอส ดี อเวนิว กรุงเทพฯ

26-27 กุมภาพันธ์ 2558 สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จัดการประชุมวิชาการครั้งที่ 23 เรื่อง Magnet Hospital สู่การจัดการทางการพยาบาล: ผู้ให้มีสุข ผู้รับศรัทธา ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน พระราม 9 กรุงเทพฯ

26-27 กุมภาพันธ์ 2558 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการอบรมความรู้วิชาเฉพาะทางด้านคอมพิวเตอร์หลักสูตร สร้างสรรค์งาน Presentation อย่างโดดเด่น และทันสมัยด้วยโปรแกรม PREZI "ICT Creative » Creating Effective Presentation with PREZI" ณ ห้อง IT 212 ชั้น 2 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.มหิดล ศาลายา

ดูข่าวกิจกรรม ปี 2558

   
 
 

เนื้อหาทั้งหมด

 

Copyright © 2012 Mahidol University.
All rights reserved.