ปฏิทินกิจกรรม

กิจกรรมประจำสัปดาห์ 30 พฤษภาคม -3 มิถุนายน 2559

เนื้อหาทั้งหมด
 

30 – 31 พฤษภาคม 2559 ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ฟื้นฟูหัวใจ..ฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้ป่วยโรคเส้นเลือดหัวใจตีบ ณ ห้องประขุม 101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (SiMR) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

1 มิถุนายน 2559 หน่วยวิจัยทางคลินิก (Clinical Research Center) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้งานโปรแกรมบริหารจัดการข้อมูล" ณ ห้อง 317 ชั้น 3 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

2-3 มิถุนายน 2559 คณะเภสัชศาสตร์ จัดการประชุมวิชาการความก้าวหน้าทางเภสัชวิทยา ครั้งที่ 15 เรื่อง "เภสัชวิทยาของยาใหม่" ณ ห้องประชุม 302 อาคารเทพรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

3-4 มิถุนายน 2559 คณะทันตแพทยศาสตร์ จัดการประชุมวิชาการ The 11th Scientific Meeting of the Asian Academy of Osseointegretion (AAO 2016) ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ดูข่าวกิจกรรม ปี 2559

   
 
 

เนื้อหาทั้งหมด

 

Copyright © 2012 Mahidol University.
All rights reserved.