ปฏิทินกิจกรรม

กิจกรรมประจำสัปดาห์  27-31 ตุลาคม 2557

เนื้อหาทั้งหมด
 

27 ตุลาคม 2557 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จัดงาน เสวนาวิชาการ มุมมองและประสบการณ์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้.. SHSH-KM ภาควิชาสังคมและสุขภาพ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล หัวข้อ "แนวโน้มอุดมศึกษาและการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน" ณ ห้องกันภัยมหิดล คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

27-31 ตุลาคม 2557 หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน "มหิดลบุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 20” ณ บริเวณอาคารหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

29 ตุลาคม 2557 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย จัดโครงการเสวนาวิชาการภาษาศาสตร์ Linguistic Universals and Linguistic Variation ณ ห้องณัฐ ภมรประวัติ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย

29 ตุลาคม 2557 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ขอเชิญร่วมงาน "คืนความสุข ชาวสะเก็ดเงิน" เนื่องในวันสะเก็ดเงินโลก ณ ห้องประชุมประชาฯ หน่วยตรวจโรคผิวหนัง ชั้น 4 ตึกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลศิริราช

29-31 ตุลาคม 2557 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมวันหลอดเลือดสมองโลก เรื่อง “โรคหลอดเลือดสมอง ตระหนัก ลดเสี่ยง เลี่ยงอัมพาต” ณ โถงอาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

30 ตุลาคม 2557 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จัดการอบรม เรื่อง รอบรู้กับการดูแล “ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง” รุ่นที่ 1 ณ ห้องจุฬาภรณ์ ตึกสยามินทร์ ชั้น 2 รพ.ศิริราช

ดูข่าวกิจกรรม ปี 2557

   
 
 

เนื้อหาทั้งหมด

 

Copyright © 2012 Mahidol University.
All rights reserved.