ปฏิทินกิจกรรม

กิจกรรมประจำสัปดาห์ 25-29 พฤษภาคม 2558

เนื้อหาทั้งหมด
 

25-27 พฤษภาคม 2558 วิทยาลัยราชสุดา จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความรู้ด้านทักษะ O&M ณ วิทยาลัยราชสุดา

26 พฤษภาคม 2558 คณะวิทยาศาสตร์ ขอเชิญร่วมชมนิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 16 (The 16th Science Project Exhibition : SciEx 2015) (การบรรยาย เสวนา และการแสดงโปสเตอร์ผลงานวิจัย ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และนักศึกษาทุนโครงการพิเศษ) ณ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท

27 พฤษภาคม 2558 คณะเภสัชศาสตร์ จัดการประชุมวิชาการ เรื่อง “สมุนไพรในกระแส: ปลาไหลเผือก กระชายดำ” ณ ห้องประชุม 302 อาคารเทพรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

27-29 พฤษภาคม 2558 คณะพยาบาลศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องECG Interpretation and Nursing Care ณ คณะพยาบาลศาสตร์

28-29 พฤษภาคม 2558 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี จัดการประชุมวิชาการเรื่อง IC Rama re-union 2015: What Infection Control Nurses Need to Know ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ

 

ดูข่าวกิจกรรม ปี 2558

   
 
 

เนื้อหาทั้งหมด

 

Copyright © 2012 Mahidol University.
All rights reserved.