ปฏิทินกิจกรรม

กิจกรรมประจำสัปดาห์ 30 มีนาคม - 3 เมษายน 2558

เนื้อหาทั้งหมด
 

30 มีนาคม - 3 เมษายน 2558 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม จัดการอบรมระยะสั้น ประจำปี 2558 เรื่อง “การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ” ณ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม

1-10 เมษายน 2558 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย จัดค่ายศิลปวัฒนธรรมสำหรับเด็ก ครั้งที่ 16 “ค่ายดนตรีไทย – นาฏศิลป์ไทยสำหรับเด็ก”

3 เมษายน 2558 ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก จัดการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 3 “กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง(NCDs)โรคที่เราสร้างเอง” ณ ห้องอัมรินทร์ชั้น 3 โรงแรมเอส.ดี.อเวนิว ปิ่นเกล้า ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนและสอบถามข้อมูลได้ที่งานการศึกษา วิจัยและวิชาการ โทร 02-8496600 ต่อ4241

ดูข่าวกิจกรรม ปี 2558

   
 
 

เนื้อหาทั้งหมด

 

Copyright © 2012 Mahidol University.
All rights reserved.