ปฏิทินกิจกรรม

กิจกรรมประจำสัปดาห์ 8-12 กุมภาพันธ์ 2559

เนื้อหาทั้งหมด
 

8-11 กุมภาพันธ์ 2559 คณะวิทยาศาสตร์ ขอเชิญร่วมงานมหิดล-พญาไท บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 10 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท)

9-10 กุมภาพันธ์ 2559 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ขอเชิญชมคอนเสิร์ต Radio Symphony Orchestra Vienna ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เวลา 19.00 น. บัตรราคา 2,500 / 2,000 / 1,800 / 1,500 / 800 บาท สอบถามโทร. 0-2849-6565-6 ต่อ 6603, 6609

10-12 กุมภาพันธ์ 2559 ศูนย์เลเซอร์ผิวหนังศิริราช สาขาตจศัลยศาสตร์ ภาควิชาตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ขอเชิญตจแพทย์ แพทย์ประจำบ้านตจวิทยา และแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปที่สนใจเกี่ยวกับเลเซอร์ผิวหนัง ร่วมประชุมวิชาการเรื่อง “Siriraj Laser Expert Conference (SiLEC) 2016” ณ โรงแรม Radisson Blu Plaza Bangkok

10-14 กุมภาพันธ์ 2559 ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญร่วมงานอายุรแพทย์ศิริราชพบประชาชน 2559 เมื่อหมอขอแชร์..."ข้อเท็จจริงทางสุขภาพจากโลกโซเชียล" ณ โถงอาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

10-14 กุมภาพันธ์ 2559 ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญร่วมโครงการอบรมระยะสั้น เรื่อง "Update in Internal Medicine 2016 Dealing with Emergency Conditions : Case-based Approach" ณ ห้องประชุมอทิตยาทรกิติคุณ ตึกสยามินทร์ ชั้น 7 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

10-29 กุมภาพันธ์ 2559 ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญร่วมโครงการอบรมระยะสั้น เรื่อง "Update in Internal Medicine 2016 Dealing with Emergency Conditions : Case-based Approach" ณ ห้องประชุมอทิตยาทรกิติคุณ ตึกสยามินทร์ ชั้น 7 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ดูข่าวกิจกรรม ปี 2559

   
 
 

เนื้อหาทั้งหมด

 

Copyright © 2012 Mahidol University.
All rights reserved.