ปฏิทินกิจกรรม

กิจกรรมประจำสัปดาห์  21-25 กรกฎาคม 2557

เนื้อหาทั้งหมด
 

23-24 กรกฎาคม 2557 2557 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน จัดประชุมวิชาการประจำปี 2557 หัวข้อ"4 ทศวรรษการสาธารณสุขมูลฐานไทย: จากตำนานสู่นวัตกรรม” และปาฐกถาณัฐ ภมรประวัติ ครั้งที่ 27 "4 ทศวรรษการสาธารณสุขมูลฐานไทย: จากตำนานสู่นวัตกรรม” โดย นายแพทย์อมร นนทสุต ปลัดกระทรวงสาธารณสุขคนที่ 13 ผู้วางรากฐานการสาธารณสุขมูลฐานของประเทศไทย ณ หอประชุมณัฐ ภมรประวัติ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

23-25 กรกฎาคม 2557 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี จัดการประชุมประชุมวิชาการเรื่อง ทําอย่างไรลดการฟ้องร้องทางการพยาบาล (How to decrease nursing sue) ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ

ดูข่าวกิจกรรม ปี 2557

   
 
 

เนื้อหาทั้งหมด

 

Copyright © 2012 Mahidol University.
All rights reserved.