ปฏิทินกิจกรรม

กิจกรรมประจำสัปดาห์  15-19 ธันวาคม 2557

เนื้อหาทั้งหมด
 

15,17,19 ธันวาคม 2557 วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเผยแพร่องค์ความรู้เครื่องเคลือบดินเผาสู่ชุมชน ณ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล

16 ธันวาคม 2557 สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว จัดโครงการประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครัว ระดับชาติ ครั้งที่ 3 ณ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

17 ธันวาคม 2557 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จัดโครงการบริการวิชาการความรู้ความเข้าใจและเตรียมความ พร้อมก่อนการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวชวิทยา" ครั้งที่ 1/2558 เรื่อง "โรคช็อกโกแลตซิสต์" ณ ศูนย์ฝึกอบรมการผ่าตัดสหสาขาผ่านกล้องไทย – เยอรมัน ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อาคารจุฑาธุช ชั้น 8 โรงพยาบาลศิริราช

ดูข่าวกิจกรรม ปี 2557

   
 
 

เนื้อหาทั้งหมด

 

Copyright © 2012 Mahidol University.
All rights reserved.