ปฏิทินกิจกรรม

กิจกรรมประจำสัปดาห์  20-24 ตุลาคม 2557

เนื้อหาทั้งหมด
 

20 ตุลาคม 2557 คณะศิลปศาสตร์ จัดการบรรยายเรื่อง "Branding and Customer Focus : ปัจจัยสู่ความสำเร็จขององค์กรอย่างยั่งยืน" ณ ห้อง 131 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

21 ตุลาคม 2557 คณะทันตแพทยศาสตร์ เปิดให้บริการตรวจรักษาทางทันตกรรมฟรี เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ณ บริเวณชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง) โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์

22 ตุลาคม 2557 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย จัดงานเสวนาวิชาการด้านการแปล "นักแปลแบบใดโดนใจผู้จ้างงาน : คำตอบจากโฆษณารับสมัครงาน" ณ ห้องณัฐ ภมรประวัติ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย

22 ตุลาคม 2557 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย จัดงานเสวนาวิชาการด้านการแปล "นักแปลแบบใดโดนใจผู้จ้างงาน : คำตอบจากโฆษณารับสมัครงาน" ณ ห้องณัฐ ภมรประวัติ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย

22 ตุลาคม 2557 คณะวิทยาศาสตร์ จัดการบรรยาย หัวข้อ “การเตรียมความพร้อมสู่ห้องเรียนดิจิทัล” ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหิดล (พญาไท)

22 ตุลาคม 2557 บัณฑิตวิทยาลัย จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ณ สนามกอล์ฟ เดอะรอยัล เจมส์ กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ตคลับ (ศาลายา)

22 ตุลาคม 2557 กองเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะวิทยาศาสต์ ขอเชิญฟังบรรยาย หัวข้อ การเตรียมความพร้อมสู่ห้องเรียนดิจิทัล ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหิดล (พญาไท)

ดูข่าวกิจกรรม ปี 2557

   
 
 

เนื้อหาทั้งหมด

 

Copyright © 2012 Mahidol University.
All rights reserved.