ขอเชิญร่วมงานวันพระราชทานนามมหาวิทยาลัยมหิดล (2 มีนาคม) กำหนดจัดงานวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557

ดูภาพขนาดใหญ่


 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์บัณฑิต จิรจริยาเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ ม. มหิดล ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดงานวันครบรอบ 45 ปีวันพระราชทานนามมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งตรง กับวันที่ 2 มีนาคมของทุกปี เปิดเผยว่า ในปี 2557 นี้ มหาวิทยาลัยกำหนดจัดงานในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ โดยในภาคเช้า จะมีพิธีสงฆ์และทักษิณานุประทาน ณ ห้องบรรยาย ศ.นพ.กษาน จาติกวนิช , พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระบรมราชชนก ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร สำนักงานอธิการบดี , พิธีเปิดนิทรรศการ 45 ปี วันพระราชทานนาม และนิทรรศการวิชาการ, การปาฐกถาเกียรติยศ ศาสตราจารย์นายแพทย์ชัชวาล โอสถานนท์ ครั้งที่ 8 โดย ดร. สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ณ ห้องบรรยาย ศ.นพ.ชัชวาล โอสถานนท์ และพิธีแสดงมุทิตาจิตผู้อาวุโส ช่วงบ่าย จะมีพิธีมอบรางวัล เชิดชูเกียรติและมอบเข็มเครื่องหมาย มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องบรรยาย ศ.นพ.กษาน จาติกวนิช และพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล “มหิดลเกมส์” ณ สนามฟุตบอล 1 ในเวลา 16.30 น.

นอกจากนี้ยังมีการให้บริการตรวจสุขภาพและทำฟัน ฟรี ตั้งแต่เวลา 8.00-15.00 น. ณ ชั้น 1 อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล ศาลายา ตรวจสุขภาพตามศาสตร์แพทย์แผนไทย-ธาตุเจ้าเรือน การฝังเข็ม ประเมิน- ประสิทธิภาพกล้ามเนื้อหน้าท้องและมือ บริการตรวจการคัดกรองผู้สูบบุหรี่ - คลินิกฟ้าใส ฉีดวัคซีนป้องกัน ไข้หวัดใหญ่ ปรึกษาการใช้ยา ตรวจภาวะกระดูกสันหลังคด ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย กายภาพบำบัด นวดแผนไทยประยุกต์ คอ บ่า ไหล่ รวมทั้งการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากส่วนงานต่างๆของ มหาวิทยาลัยมหิดล

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่