ผลงานและรางวัล

ปี พ.ศ. 2556

เนื้อหาทั้งหมด
 

10 ตุลาคม 2556 ผศ.ทพญ.ดร.ศรัญญา ตันเจริญ ได้รับทุนโครงการทุนวิจัย ลอรีอัล ประเทศไทย "เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์"

25-29 กันยายน 2556 ชุดการสื่อสารแบบข้อมูลหลายชุดผ่านเส้นใยแก้วนำแสงอย่างง่าย

23 กันยายน 2556 จดจำ รับรางวัลชนะเลิศจากงานประกาศผล "รางวัลเจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ" ครั้งที่ 8

23-27 สิงหาคม 2556 ม.มหิดล คว้ารางวัล Silver Award จากการจัดนิทรรศการ Thailand Research Expo 2013

8-11 กรกฎาคม 2556 นักศึกษาคณะICT ม.มหิดล คว้ารางวัลในเวทีการแข่งขันระดับโลก

15 มิถุนายน 2556 นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ได้รับรางวัลที่ 4 ระดับประเทศในงาน FoSTAT – Nestlé Quiz Bowl 2013

19 เมษายน 2556 ยินดีกับอ. ปัณรสี และทีมงานจากภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์คว้ารางวัลระดับสากล

11 เมษายน 2556 ณรงค์ ปรางค์เจริญคว้ารางวัลจาก Guggenheim Foundation

29 มีนาคม 2556 รพ.ศิริราช คว้า Allianz Ayudhya Hospital Service Awards ประจำปี 2555

15 มีนาคม 2556 ผลงานศิริราชคว้ารางวัลในการประชุมระดับชาติ 14th HA National Forum "องค์กรที่น่าไว้วางใจ"

20 กุมภาพันธ์ 2556 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลชนะเลิศ 2 รางวัลจากงานประกวดปฏิทินดีเด่นระดับประเทศ

14 กุมภาพันธ์ 2556 นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พัฒนาเครื่อง"จดจำ"ช่วยคนตาบอดไทยในการจดบันทึก

 

เนื้อหาทั้งหมด

Copyright © 2012 Mahidol University.
All rights reserved.