Switch Language / เปลี่ยนภาษา

สำหรับผู้ที่ไม่เคยใช้โปรแกรมมาก่อน กรุณาทำการลงทะเบียน

 

พระไตรปิฎกฉบับคอมพิวเตอร์

 

เข้าสู่ระบบ

ชื่อ :

นามสกุล :

 

 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่โปรแกรม BUDSIR บน Internet

โปรแกรมนี้เป็นการนำโครงงานพระไตรปิฎกคอมพิวเตอร์ (BUDSIR) มาใช้งานบน Internet โดยเนื้อหาประกอบด้วย :

พระไตรปิฎกฉบับแปลเป็นภาษาไทย 45 เล่ม
พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย 45 เล่ม, พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรโรมัน 45 เล่ม

อรรถกถาและคัมภีร์อื่น ๆ ฉบับบาลีอักษรไทย 70 เล่ม, อรรถกถาและคัมภีร์อื่น ๆ ฉบับบาลีอักษรโรมัน 70 เล่ม
ใหม่ล่าสุด เพิ่มภาษาเทวนาครีและสิงหล

โปรแกรมนี้ใช้ได้กับ IE 5.0 หรือเวอร์ชันสูงกว่านี้เท่านั้น
โปรดส่งข้อคิดเห็นมาที่ : budsir@mahidol.ac.th
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันที่ 19 มีนาคม 2547

Copyright © 2002 Mahidol University All rights reserved.
Mahidol University Computing Center, Rama VI Road, Rajathewi, Bangkok 10400, THAILAND Tel. (662) 354-4333