5 พายุใหญ่ที่โหมพาเราเข้าสู่ยุค Next Normal

ชวนทุกคนมาร่วมพูดคุยถึงวิถีชีวิตรูปแบบใหม่ และเตรียมความพร้อมรับมือกับ 5 พายุใหญ่ที่จะพัดเราเข้าสู่ Next Normal

ย้อนอดีตศาลายา สู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ชวนคุณไปทำความรู้จักกับ ‘พิพิธภัณฑ์เรือนมหาสวัสดี หอประวัติศาสตร์และวรรณกรรมท้องถิ่นภาคกลางและภาคตะวันออก’ แหล่งรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคลองมหาสวัสดิ์และประวัติศาสตร์ในพื้นที่นี้ ผ่านการเล่าเรื่องของผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์

ปัญหา PM2.5 ในเมืองใหญ่ ถึงเวลาแล้วหรือยังที่ต้องแก้ไข?

นานแค่ไหนแล้วที่เราอยู่กับปัญหาฝุ่นควัน PM2.5 คำถามสำคัญคือทำให้มันหมดไปเป็นเรื่องจริงได้ไหม

บทความล่าสุด

4 พฤศจิกายน 2565

เพิ่มกิจกรรมทางกายให้เด็กไทยด้วย Active School

จะพาเราทุกคนไปรู้จักแนวทางการเรียนการสอนแบบใหม่ พร้อมฟังนโยบายและความตั้งใจของกรุงเทพมหานครฯ ที่จะช่วยให้เด็กไทยเติบโตอย่างมีคุณภาพ
3 ตุลาคม 2565

Car Seat ลดเจ็บ ลดเสี่ยง เลี่ยงอุบัติเหตุ

ไม่ว่าจะอยู่ในช่วงอายุใดก็ตาม การคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งของการเดินทาง ช่วยลดความรุนแรงจากการบาดเจ็บ ลดความเสี่ยงการสูญเสีย
30 กันยายน 2565

ที่นี่เรามีตัวช่วย ผู้สูงวัยรู้เท่าทันสื่อ

เพราะสังคมไทยกำลังเข้าสู่การเป็นประเทศสูงวัย และเทคโนโลยีในการสื่อสารก็ก้าวหน้าจนเราอาจตามไม่ทัน จะดีกว่าไหม ถ้าเราได้รู้จักวิธีตรวจสอบสื่อตั้งแต่วันนี้
9 กันยายน 2565

5 พายุใหญ่ที่โหมพาเราเข้าสู่ยุค Next Normal

ชวนทุกคนมาร่วมพูดคุยถึงวิถีชีวิตรูปแบบใหม่ และเตรียมความพร้อมรับมือกับ 5 พายุใหญ่ที่จะพัดเราเข้าสู่ Next Normal
26 สิงหาคม 2565

เพิ่มศักยภาพเด็กไทยด้วย “โรงเรียนฉลาดเล่น”

MUSEF Webinar ครั้งนี้จะพาเราทุกคนไปรู้จักแนวทางการเรียนการสอนแบบใหม่ พร้อมฟังนโยบายและความตั้งใจของกรุงเทพมหานครฯ ที่จะช่วยให้เด็กไทยเติบโตอย่างมีคุณภาพ
24 สิงหาคม 2565

Home Chemotherapy ทางเลือกใหม่ของผู้ป่วยมะเร็งที่ช่วยให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น

มาทำความรู้จักโครงการ Home Chemotherapy และรู้ว่าโครงการนี้เป็นประโยชน์กับผู้ป่วยมะเร็ง โรงพยาบาล และภาครัฐอย่างไร
สุขภาพ
เด็กและเยาวชน
บริการชุมชน
กลุ่มเปราะบาง
สิ่งแวดล้อม
เศรษฐกิจ
สุขภาพ

สร้างเสริมสุขภาวะแบบบูรณาการ ด้วยองค์ความรู้ด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่แข็งแกร่ง

9 กันยายน 2565

5 พายุใหญ่ที่โหมพาเราเข้าสู่ยุค Next Normal

ชวนทุกคนมาร่วมพูดคุยถึงวิถีชีวิตรูปแบบใหม่ และเตรียมความพร้อมรับมือกับ 5 พายุใหญ่ที่จะพัดเราเข้าสู่ Next Normal
24 สิงหาคม 2565

Home Chemotherapy ทางเลือกใหม่ของผู้ป่วยมะเร็งที่ช่วยให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น

มาทำความรู้จักโครงการ Home Chemotherapy และรู้ว่าโครงการนี้เป็นประโยชน์กับผู้ป่วยมะเร็ง โรงพยาบาล และภาครัฐอย่างไร
3 สิงหาคม 2565

อธิบาย Home Chemotherapy แบบ ครบ จบในโพสต์เดียว

การบริหารยาเคมีบำบัดทางหลอดเลือดดำส่วนกลางที่บ้าน หรือ Home Chemotherapy คือ ระบบบริการการบริหารยาเคมีบำบัดรูปแบบใหม่สำหรับผู้ป่วยมะเร็ง เพื่อให้ผู้ป่วยและญาติมีส่วนร่วมในการบริหารยาเคมีบำบัดที่บ้านได้
เด็กและเยาวชน

พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ ยกระดับการศึกษา ความปลอดภัย และคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนไทยให้ดียิ่งขึ้น

4 พฤศจิกายน 2565

เพิ่มกิจกรรมทางกายให้เด็กไทยด้วย Active School

จะพาเราทุกคนไปรู้จักแนวทางการเรียนการสอนแบบใหม่ พร้อมฟังนโยบายและความตั้งใจของกรุงเทพมหานครฯ ที่จะช่วยให้เด็กไทยเติบโตอย่างมีคุณภาพ
3 ตุลาคม 2565

Car Seat ลดเจ็บ ลดเสี่ยง เลี่ยงอุบัติเหตุ

ไม่ว่าจะอยู่ในช่วงอายุใดก็ตาม การคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งของการเดินทาง ช่วยลดความรุนแรงจากการบาดเจ็บ ลดความเสี่ยงการสูญเสีย
26 สิงหาคม 2565

เพิ่มศักยภาพเด็กไทยด้วย “โรงเรียนฉลาดเล่น”

MUSEF Webinar ครั้งนี้จะพาเราทุกคนไปรู้จักแนวทางการเรียนการสอนแบบใหม่ พร้อมฟังนโยบายและความตั้งใจของกรุงเทพมหานครฯ ที่จะช่วยให้เด็กไทยเติบโตอย่างมีคุณภาพ
บริการชุมชน

ตอบแทนชุมชนและสังคมด้วยการสร้างการเปลี่ยนแปลงพื้นที่สาธารณะประโยชน์ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ตามทักษะและความสนใจอย่างมีส่วนร่วม

7 ตุลาคม 2564

‘มหาวิทยาลัยมหิดลเขยื้อนสังคม’

การบรรยายหัวข้อ ‘มหาวิทยาลัยมหิดลเขยื้อนสังคม’ โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.ประเวศ วะสี กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ทรงคุณวุฒิ
7 ตุลาคม 2564

‘มหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อสังคม’

การบรรยายหัวข้อ ‘มหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อสังคม’ โดยศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล
กลุ่มเปราะบาง

ส่งเสริมการตระหนักรู้ ความเข้าใจในธรรมชาติของความแตกต่างทางกายภาพ ยกระดับการเข้าถึงบริการสาธารณะและโอกาสทางสังคมของแต่ละกลุ่มอย่างเท่าเทียม

30 กันยายน 2565

ที่นี่เรามีตัวช่วย ผู้สูงวัยรู้เท่าทันสื่อ

เพราะสังคมไทยกำลังเข้าสู่การเป็นประเทศสูงวัย และเทคโนโลยีในการสื่อสารก็ก้าวหน้าจนเราอาจตามไม่ทัน จะดีกว่าไหม ถ้าเราได้รู้จักวิธีตรวจสอบสื่อตั้งแต่วันนี้
สิ่งแวดล้อม

มุ่งเน้นการฟื้นฟูและป้องกันผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติของโลก เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระยะยาว

22 มิถุนายน 2565

รู้หรือไม่! เดินทางทุกวันก็ช่วยลดปัญหาฝุ่นควัน PM2.5 ได้

รู้หรือไม่! เดินทางทุกวันก็ช่วยลดปัญหาฝุ่นควัน PM2.5 ได้ แล้วต้องทำยังไงล่ะ?
21 มิถุนายน 2565

เดินทางด้วยยานพาหนะใด ช่วยลดผลกระทบต่อสุขภาพจาก PM2.5 ได้ดีที่สุด

เราเดินทางด้วยรถแบบไหนจะลดการเกิดฝุ่นควัน PM2.5 ได้มากที่สุด และถ้าเราขับรถส่วนบุคคลที่มีอายุการใช้งานเกินมาตรฐานนั้นจะเป็นอย่างไร
10 มิถุนายน 2565

e-Receipt ใบเสร็จอัจริยะช่วยลดขยะ และทำให้คุณไม่ต้องรอคิวนานอีกต่อไป

จะเป็นอย่างไร ถ้าโรงพยาบาลนำเทคโนโลยีเกี่ยวกับการทำธุรกรรมทางการเงิน มาใช้ในการจัดทํา และจัดเก็บใบเสร็จรับเงินรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) ชีวิตของพวกเราจะง่ายขึ้นมากแค่ไหน มีข้อดีอย่างไร และทำไมธุรกรรมยุคใหม่ถึงต้องใช้ e-Receipt
เศรษฐกิจ

นำเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา บรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจที่มีต่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน และสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันในทุกระดับ

21 กรกฎาคม 2565

ชวนฟังทิศทางภาคท่องเที่ยวไทยหลังโควิด เมื่อไทยกำลังเข้าสู่การเปิดเมืองรับนักท่องเที่ยว

จากวงสนทนากับ ชวนมาฟังกันอีกครั้งว่าทิศทางภาคท่องเที่ยวไทยหลังโควิด เมื่อไทยกำลังเข้าสู่การเปิดเมืองรับนักท่องเที่ยวจะเป็นอย่างไรบ้าง
18 กรกฎาคม 2565

ทิศทางภาคการท่องเที่ยวไทยหลังโควิดเป็นอย่างไร?

มาดูสถิตินักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในประเทศในรอบ 3 ปีหลัง (ตั้งแต่ปี 2564 – 2565) ว่าทิศทางภาคการท่องเที่ยวไทยหลังโควิดจะเป็นอย่างไรบ้าง
8 กรกฎาคม 2565

ย้อนอดีตศาลายา สู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ชวนคุณไปทำความรู้จักกับ ‘พิพิธภัณฑ์เรือนมหาสวัสดี หอประวัติศาสตร์และวรรณกรรมท้องถิ่นภาคกลางและภาคตะวันออก’ แหล่งรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคลองมหาสวัสดิ์และประวัติศาสตร์ในพื้นที่นี้ ผ่านการเล่าเรื่องของผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์

ยอดนิยม

3 ตุลาคม 2565

Car Seat ลดเจ็บ ลดเสี่ยง เลี่ยงอุบัติเหตุ

ไม่ว่าจะอยู่ในช่วงอายุใดก็ตาม การคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งของการเดินทาง ช่วยลดความรุนแรงจากการบาดเจ็บ ลดความเสี่ยงการสูญเสีย
4 พฤศจิกายน 2565

เพิ่มกิจกรรมทางกายให้เด็กไทยด้วย Active School

จะพาเราทุกคนไปรู้จักแนวทางการเรียนการสอนแบบใหม่ พร้อมฟังนโยบายและความตั้งใจของกรุงเทพมหานครฯ ที่จะช่วยให้เด็กไทยเติบโตอย่างมีคุณภาพ
24 สิงหาคม 2565

Home Chemotherapy ทางเลือกใหม่ของผู้ป่วยมะเร็งที่ช่วยให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น

มาทำความรู้จักโครงการ Home Chemotherapy และรู้ว่าโครงการนี้เป็นประโยชน์กับผู้ป่วยมะเร็ง โรงพยาบาล และภาครัฐอย่างไร
9 กันยายน 2565

5 พายุใหญ่ที่โหมพาเราเข้าสู่ยุค Next Normal

ชวนทุกคนมาร่วมพูดคุยถึงวิถีชีวิตรูปแบบใหม่ และเตรียมความพร้อมรับมือกับ 5 พายุใหญ่ที่จะพัดเราเข้าสู่ Next Normal

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า
Scroll to Top