บทความล่าสุด

29 มีนาคม 2567

มหิดลจัดกิจกรรม “Salt Less for Better Life & Healthy”

หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม “Salt Less for Better Life & Healthy” ตามนโยบายมหาวิทยลัยสุขภาพดีด้วยการลดบริโภคโซเดียม
25 มีนาคม 2567

วิทยาเขตอำนาจเจริญจัดกิจกรรม “พัฒนาชุมชนต้นแบบลดการบริโภคโซเดียม ลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง”

ดร.อรรถพงษ์ ฤทธิทิศ สำนักวิชาการและหลักสูตร โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ นำทัพจัดกิจกรรม “พัฒนาชุมชนต้นแบบลดการบริโภคโซเดียม ลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง”
22 มีนาคม 2567

“รักและห่วง (ไต) เด็กไทยแข็งแรง by ครู” เสริมความรู้เด็กปฐมวัยด้านสุขภาวะในห้องเรียน

สถาบันเด็กแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว จัดกิจกรรมเสริมความรู้เด็กปฐมวัยลดการบริโภคโซเดียมในห้องเรียน
21 มีนาคม 2567

“ใส่บาตร ใส่ใจ ไม่ใส่เค็ม” กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพสงฆ์ไทยให้ไกลโรค NCDs

วิทยาลัยศาสนศึกษาดำเนินกิจกรรม “ใส่บาตร ใส่ใจ ไม่ใส่เค็ม” ช่วยให้พระสงฆ์มีสุขภาวะที่ดีจากการลดบริโภคโซเดียมจากการรับประทานอาหารที่ถูกหลักและเหมาะสม
18 มีนาคม 2567

หอสมุดฯ เชิญเข้าร่วมฟังบรรยาย “ผลกระทบต่อสุขภาพจากการบริโภคโซเดียมเกินเกณฑ์มาตรฐาน”

ขอเชิญเข้าฟังบรรยาย เรื่อง “ผลกระทบต่อสุขภาพจากการบริโภคโซเดียมเกินมาตรฐาน” และตลาดนัดอาหาร Low Sodium และอาหารเพื่อสุขภาพ
15 มีนาคม 2567

มหิดลจัดงาน “เคล็ดลับโลว์โซเดียม สู่การใช้ชีวิตที่เป็นมิตรกับหัวใจ”

สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล จัดงาน “เคล็ดลับโลว์โซเดียม สู่การใช้ชีวิตที่เป็นมิตรกับหัวใจ” เสริมสร้างความตระหนักรู้เรื่องโซเดียมของบุคลากรมหิดลอย่างมีส่วนร่วม
ข่าวและกิจกรรม
สุขภาพ
ผู้สูงอายุ
เด็กและเยาวชน
บริการชุมชน
ศิลปวัฒนธรรม
กลุ่มเปราะบาง
สิ่งแวดล้อม
เศรษฐกิจ
ข่าวและกิจกรรม

การดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนชุมชน สังคม และประเทศด้วยผลงานทางวิชาการ

29 มีนาคม 2567

มหิดลจัดกิจกรรม “Salt Less for Better Life & Healthy”

หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม “Salt Less for Better Life & Healthy” ตามนโยบายมหาวิทยลัยสุขภาพดีด้วยการลดบริโภคโซเดียม
25 มีนาคม 2567

วิทยาเขตอำนาจเจริญจัดกิจกรรม “พัฒนาชุมชนต้นแบบลดการบริโภคโซเดียม ลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง”

ดร.อรรถพงษ์ ฤทธิทิศ สำนักวิชาการและหลักสูตร โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ นำทัพจัดกิจกรรม “พัฒนาชุมชนต้นแบบลดการบริโภคโซเดียม ลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง”
22 มีนาคม 2567

“รักและห่วง (ไต) เด็กไทยแข็งแรง by ครู” เสริมความรู้เด็กปฐมวัยด้านสุขภาวะในห้องเรียน

สถาบันเด็กแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว จัดกิจกรรมเสริมความรู้เด็กปฐมวัยลดการบริโภคโซเดียมในห้องเรียน
สุขภาพ

สร้างเสริมสุขภาวะแบบบูรณาการ ด้วยองค์ความรู้ด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่แข็งแกร่ง

29 มีนาคม 2567

มหิดลจัดกิจกรรม “Salt Less for Better Life & Healthy”

หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม “Salt Less for Better Life & Healthy” ตามนโยบายมหาวิทยลัยสุขภาพดีด้วยการลดบริโภคโซเดียม
25 มีนาคม 2567

วิทยาเขตอำนาจเจริญจัดกิจกรรม “พัฒนาชุมชนต้นแบบลดการบริโภคโซเดียม ลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง”

ดร.อรรถพงษ์ ฤทธิทิศ สำนักวิชาการและหลักสูตร โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ นำทัพจัดกิจกรรม “พัฒนาชุมชนต้นแบบลดการบริโภคโซเดียม ลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง”
21 มีนาคม 2567

“ใส่บาตร ใส่ใจ ไม่ใส่เค็ม” กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพสงฆ์ไทยให้ไกลโรค NCDs

วิทยาลัยศาสนศึกษาดำเนินกิจกรรม “ใส่บาตร ใส่ใจ ไม่ใส่เค็ม” ช่วยให้พระสงฆ์มีสุขภาวะที่ดีจากการลดบริโภคโซเดียมจากการรับประทานอาหารที่ถูกหลักและเหมาะสม
ผู้สูงอายุ

สนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนระบบดูแลและสวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุ อันนำไปสู่สังคมสูงวัยคุณภาพ

25 มีนาคม 2567

วิทยาเขตอำนาจเจริญจัดกิจกรรม “พัฒนาชุมชนต้นแบบลดการบริโภคโซเดียม ลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง”

ดร.อรรถพงษ์ ฤทธิทิศ สำนักวิชาการและหลักสูตร โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ นำทัพจัดกิจกรรม “พัฒนาชุมชนต้นแบบลดการบริโภคโซเดียม ลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง”
21 กุมภาพันธ์ 2567

สูงวัยเขาทองร่วมใจเข้าร่วมกิจกรรม “สูงใจยุคใหม่เข้าใจโซเดียม”

มหิดลจัดกิจกรรม “สูงวัยยุคใหม่เข้าใจโซเดียม” ณ อาคารผู้สูงอายุเขาทอง อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์
13 ธันวาคม 2565

วัยเพชร…รู้ทันสื่อ

พอดแคสต์วันนี้ขอเสนอ “วัยเพชร รู้ทันสื่อ” แนวทางการตรวจสอบสื่อแนวใหม่สำหรับผู้สูงอายุ ที่เราเองก็อาจจะไม่รู้มาก่อน! สรุปประเด็นจากการพูดคุยกับ รศ.ดร.นันทิยา ดวงภุมเมศ อาจารย์ประจำหลักสูตรภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล และ คุณอารมย์ ชื่นคล้าย ผู้อำนวยการกลุ่มสื่อสารองค์กร กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ติดตามอัปเดตเรื่องราวใหม่ ๆ ได้ที่ MUSEF Conference
เด็กและเยาวชน

พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ ยกระดับการศึกษา และคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนไทยให้ดียิ่งขึ้น

22 มีนาคม 2567

“รักและห่วง (ไต) เด็กไทยแข็งแรง by ครู” เสริมความรู้เด็กปฐมวัยด้านสุขภาวะในห้องเรียน

สถาบันเด็กแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว จัดกิจกรรมเสริมความรู้เด็กปฐมวัยลดการบริโภคโซเดียมในห้องเรียน
3 กันยายน 2566

ดนตรีบำบัด พลังแห่งเสียงกับสุขภาพจิตของวัยรุ่น

ถ้าหากดนตรีเป็นหนึ่งในทางออกให้กับเหล่าวัยรุ่นที่กำลังประสบปัญหาทางใจ จะมีบทบาทอย่างไรบ้างนะ ?
18 กรกฎาคม 2566

ความสำคัญของการมีภูมิคุ้มกันในโลกดิจิทัล

เสริมสร้างภูมิคุ้มกันในโลกดิจิทัล (Digital resilience) ให้กับลูกหลานของทุกคนพื่อให้สามารถเอาตัวรอดจากการใช้ชีวิตบนโลกออนไลน์และสามารถรับมือกับความไม่ปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้นได้
บริการชุมชน

ตอบแทนชุมชนและสังคมด้วยการสร้างการเปลี่ยนแปลงพื้นที่สาธารณะประโยชน์ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ตามทักษะและความสนใจอย่างมีส่วนร่วม

3 เมษายน 2566

POLICY ADVOCACY FUND 2022

ทุนอุดหนุนโครงการขับเคลื่อนนโยบายชี้นำสังคม ประจำปี พ.ศ. 2565 มุ่งเน้นประเด็นใดประเด็นหนึ่งใน 17 ประเด็นของเป้าหมายเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
7 ตุลาคม 2564

‘มหาวิทยาลัยมหิดลเขยื้อนสังคม’

การบรรยายหัวข้อ ‘มหาวิทยาลัยมหิดลเขยื้อนสังคม’ โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.ประเวศ วะสี กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ทรงคุณวุฒิ
7 ตุลาคม 2564

‘มหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อสังคม’

การบรรยายหัวข้อ ‘มหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อสังคม’ โดยศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล
ศิลปวัฒนธรรม

ทำนุบำรุงรากฐานแห่งวิถีชีวิต อัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ ความเชื่อ คติชน พีธีกรรม ประเพณี ดนตรี การละเล่น มหรสพ และภาษา

12 มีนาคม 2567

เชิญเข้าร่วมกิจกรรม “ใส่บาตร ใส่ใจ ไม่ใส่เค็ม”

วิทยาลัยศาสนศึกษาจัดกิจกรรม “ใส่บาตร ใส่ใจ ไม่ใส่เค็ม” ภายใต้โครงการรณรงค์ขับเคลื่อนนโยบายลดการบริโภคโซเดียม
25 สิงหาคม 2566

สุขภาพ ศาสนา และการอยู่ร่วมกันบนความหลากหลาย

เมื่อความแตกต่าง คือ จุดเริ่มต้นของการเรียนรู้และยอมรับซึ่งกันและกันบนพื้นที่แห่งสันติภาพชายแดนใต้
15 สิงหาคม 2566

น้ำปลาผสมผักสะทอน นวัตกรรมเครื่องปรุงรสเค็มจากภูมิปัญญาไทย

‘น้ำปลาผสมผักสะทอน’ เครื่องผรุงรสเค็มที่สามารถใช้แทนน้ำปลาได้ มีคุณค่าทางอาหารสูง มีปริมาณของโปรตีนสูง โซเดียมต่ำ ตอบโจทย์ผู้บริโภคที่รักสุขภาพ
กลุ่มเปราะบาง

ส่งเสริมการตระหนักรู้ ความเข้าใจในธรรมชาติของความแตกต่างทางกายภาพ ยกระดับการเข้าถึงบริการสาธารณะและโอกาสทางสังคมของแต่ละกลุ่มอย่างเท่าเทียม

22 มีนาคม 2567

“รักและห่วง (ไต) เด็กไทยแข็งแรง by ครู” เสริมความรู้เด็กปฐมวัยด้านสุขภาวะในห้องเรียน

สถาบันเด็กแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว จัดกิจกรรมเสริมความรู้เด็กปฐมวัยลดการบริโภคโซเดียมในห้องเรียน
21 กุมภาพันธ์ 2567

สูงวัยเขาทองร่วมใจเข้าร่วมกิจกรรม “สูงใจยุคใหม่เข้าใจโซเดียม”

มหิดลจัดกิจกรรม “สูงวัยยุคใหม่เข้าใจโซเดียม” ณ อาคารผู้สูงอายุเขาทอง อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์
15 กุมภาพันธ์ 2567

Policy Advocacy Fund 2024

ทุนอุดหนุนโครงการขับเคลื่อนนโยบายชี้นำสังคม ประจำปีงบประมาณ 2567 ภายใต้ประเด็น ‘เป้าหมายเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) และปัญหาภาวะวิกฤตสุขภาพจิต (Mental Health Crisis)’
สิ่งแวดล้อม

มุ่งเน้นการฟื้นฟูและป้องกันผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติของโลก เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระยะยาว

7 มีนาคม 2567

จากฝุ่น PM 2.5 สู่เสวนา “AQHI” First time in Bangkok

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมเสวนา “AQHI” First time in Bangkok
10 สิงหาคม 2566

3 แนวทางการดูแลสัตว์เลี้ยงตามหลัก One Health

ชวนมาร่วมสร้างสุขภาพดีไปพร้อมกันทั้ง คน สัตว์เลี้ยง และสิ่งแวดล้อม หรือ One Health ที่จะช่วยส่งเสริมทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นง่าย ๆ
10 เมษายน 2566

3 เช็กลิสต์การดูแลสัตว์เลี้ยงคู่ใจตามหลักสุขภาพหนึ่งเดียว (One Health)

ถอดความรู้วิธีการอยู่ร่วมกันอย่างปลอดภัยและยั่งยืนระหว่าง คน สัตว์(เลี้ยง) และสิ่งแวดล้อมในมิติสุขภาพ
เศรษฐกิจ

นำเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา บรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจที่มีต่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน และสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันในทุกระดับ

23 สิงหาคม 2566

เปิดเส้นทางระบบยาและเวชภัณฑ์ไทยในห่วงโซ่อุปทานสุขภาพแห่งชาติ

เคยสงสัยกันไหมว่า…กว่ายา 1 เม็ดในมือของเรา หรือวัคซีนสักเข็มที่กำลังถูกฉีดเข้าไปในร่างกายของเรานั้น มันมาจากไหนกันนะ?
16 มิถุนายน 2566

ยกระดับระบบบริการสุขภาพด้วยเทคโนโลยีแห่งอนาคต

ค้นพบมิติใหม่แห่งการรักษาของโรงพยาบาลอัจฉริยะแห่งอนาคตกับการยกระดับระบบบริการสุขภาพด้วยเทคโนโลยี 5G เพื่อทุกคน
29 พฤษภาคม 2566

‘เปิดโลกภาษามือการจัดการ’ คลังคำศัพท์ธุรกิจเพื่อต่อยอดโอกาสและความก้าวหน้าในอาชีพ

ยกระดับเรื่องการศึกษาและขยายโอกาสในการทำงานของผู้พิการทางการได้ยินด้วยคลังคำศัพท์ธุรกิจ

ยอดนิยม

15 กุมภาพันธ์ 2567

Policy Advocacy Fund 2024

ทุนอุดหนุนโครงการขับเคลื่อนนโยบายชี้นำสังคม ประจำปีงบประมาณ 2567 ภายใต้ประเด็น ‘เป้าหมายเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) และปัญหาภาวะวิกฤตสุขภาพจิต (Mental Health Crisis)’
7 กุมภาพันธ์ 2567

การอบรมเชิงปฏิบัติการ PSES 2024

มหิดลจัดกิจกรรมอบรมโครงการพัฒนาทักษะด้านวิชาการเพื่อเตรียมผลงานวิชาการรับใช้ท้องถิ่นและสังคมสำหรับการเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการ (PSES 2024)
22 มีนาคม 2567

“รักและห่วง (ไต) เด็กไทยแข็งแรง by ครู” เสริมความรู้เด็กปฐมวัยด้านสุขภาวะในห้องเรียน

สถาบันเด็กแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว จัดกิจกรรมเสริมความรู้เด็กปฐมวัยลดการบริโภคโซเดียมในห้องเรียน
13 มีนาคม 2567

เชิญร่วมประกวดคลิปสั้น หัวข้อ “รณรงค์ลดเค็ม ลดโรค”

วิทยาเขตอำนาจเจริญเชิญร่วมประกวดคลิปสั้น “รณรงค์ลดเค็ม ลดโรค” ชิงรางวัล 1,500 บาท

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า
Scroll to Top