เกี่ยวกับมหิดล

 

ยินดีต้อนรับสู่มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติความเป็นมา

จดหมายเหตุประวัติของมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยในปัจจุบัน

ทำเนียบผู้บริหารมหาวิทยาลัย

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์

สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย

โลโก้มหาวิทยาลัย

ต้นกันภัยมหิดล

พระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนก

วิดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัย

สีประจำมหาวิทยาลัย คณะ ส่วนงาน

แผนที่การเดินทาง

อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยมหิดล

 

อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยมหิดล

 
JPG PNG AI

โลโก้+ชื่อมหาวิทยาลัย+แนวนอน(สี)

โลโก้+ชื่อมหาวิทยาลัยไทย-อังกฤษ+แนวตั้ง(สี)

โลโก้+ชื่อมหาวิทยาลัย+ปัญญาของแผ่นดิน+แนวนอน(สี)

โลโก้+ชื่อมหาวิทยาลัย+ปัญญาของแผ่นดิน+แนวตั้ง(สี)

โลโก้+ชื่อมหาวิทยาลัย-อังกฤษ+wisdom of the Land+แนวนอน(สี)


โลโก้ชื่อมหาวิทยาลัย แนวนอน(สี)

โลโก้ชื่อมหาวิทยาลัยไทย แนวตั้ง(สี)

โลโก้ชื่อมหาวิทยาลัยไทย แนวนอน(สีเดียว)

โลโก้ชื่อมหาวิทยาลัย แนวตั้ง(สีเดียว)

โลโก้ชื่อมหาวิทยาลัย-อังกฤษ แนวนอน(สีเดียว)

โลโก้ชื่อมหาวิทยาลัย-อังกฤษ แนวตั้ง(สีเดียว)

โลโก้ ชื่อมหาวิทยาลัย ปัญญาของแผ่นดิน แนวนอน(สีเดียว)

โลโก้ ชื่อมหาวิทยาลัย wisdom of the Land แนวตั้ง(สีเดียว)

โลโก้ ชื่อมหาวิทยาลัย ปัญญาของแผ่นดิน แนวตั้ง(สีเดียว)

โลโก้ หัวจดหมาย สีดำ+สี

โลโก้ ภาษาอังกฤษ ทั้งหมด

 

 

 

 

Copyright © 2012 Mahidol University.
All rights reserved.