คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่ชุมชนพระงาน จ. สิงห์บุรี


    วันที่ 8 ตุลาคม 2554 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ไปร่วมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในโครงการ “วิศวะร่วมใจ ส่งน้ำใจช่วยภัยน้ำท่วม” ณ ชุมชนพระงาน อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี การไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยได้รับความอนุเคราะห์พาหนะเดินทาง เพื่อขนสิ่งของที่จะนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัย จากฐานทัพเรือกรุงเทพ กองทัพเรือ สำนักงานอัยการศาลแขวงนครปฐม โดยมีอาสาสมัครจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และฐานทัพเรือกรุงเทพ กองทัพเรือ สำนักงานอัยการศาลแขวงนครปฐม อบต. ศรีษะทอง ร่วมเดินทางไปด้วย

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------