วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการ MUIC IT อาสาครั้งที่ 3


   วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการ MUIC IT อาสาครั้งที่ 3 โดยมอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์, อุปกรณ์โสตฯ ,และอุปกรณ์การศึกษาต่างๆ ให้แก่โรงเรียนบ้านแก่งจอ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี, โรงเรียนบ้านหนองจิก และโรงพยาบาลชุมชนตำบลไร่ใหม่ อ. สามร้อยยอด จ. ประจวบคีรีขันธ์ โดยมี คุณสุมาลี วิเศษรัตน์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้นำทีมพร้อมเจ้าหน้าที่โครงการ MUIC IT อาสา มอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์จำนวน 2 ชุด, เครื่องเสียง 1 ชุด, และอุปกรณ์การเรียนการสอนแก่นายสมเพชร จันทะจิตต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแก่งจอ ในวันที่ 1-2 กันยายน 2554 และมอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์จำนวน 5 ชุด, จอ LCD 1 ชุด, และอุปกรณ์การเรียนการสอนแก่โรงเรียนบ้านหนองจิก และคอมพิวเตอร์จำนวน 1 ชุดแก่โรงพยาบาลชุมชนตำบลไร่ใหม่ ในวันที่ 9-10 กันยายน 2554 พร้อมบริการตรวจเช็คและอบรมวิธีการใช้งาน ซ่อมแซมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครื่องเสียงให้กับครู นักเรียน และชาวบ้าน

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------