คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมโรงพยาบาลปลอดสุนัขจรจัด    วันที่ 7 ตุลาคม 2554 ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ ธีรวัฒน์ กุลทนันทน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดโครงการ “โรงพยาบาลปลอดสุนัขจรจัด” โดยมี นายสัตวแพทย์ ปานเทพ รัตนากร คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ “การดูแลสุนัขอย่างถูกวิธี” และมีการจัดแสดงโชว์ความสามารถของสุนัขตำรวจ โดยสารวัตรงานฝึกอบรมสุนัขกองกำกับสุนัขและม้าตำรวจ ทั้งนี้ยังมีบริการทำหมัน, ฉีดวัคซีน และฝังไมโครชิพสำหรับสุนัขฟรีตลอดงาน โดยกลุ่มควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า สำนักงานสัตวแพทย์

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------