ศิริราชจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตรวจรักษาผู้ประสบภัยน้ำท่วม    วันที่ 11 ตุลาคม 2554 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกตรวจรักษาผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีทีมแพทย์ พยาบาล เภสัชกร และนักศึกษาแพทย์ ให้การดูแลรักษา และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโรคที่มาในช่วงการเกิดอุทกภัย พร้อมทั้งมอบยารักษาโรคต่างๆให้ด้วย

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------