วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล นำคณะสื่อมวลชน มอบอุปกรณ์กีฬาและสื่อการเรียนการสอน แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านดอนขุนห้วย


  วันที่ 18 มีนาคม 2554 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล นำคณะสื่อมวลชนมอบอุปกรณ์กีฬา อาทิ ลูกฟุตบอล ลูกบาสเกตบอล อุปกรณ์เปตอง เสื้อผ้าชุดกีฬา และสื่อการเรียนการสอน ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านดอนขุนห้วย จังหวัดเพชรบุรี โดยมี นายจรูญ พันธ์สิงข์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนขุนห้วย เป็นผู้แทนรับมอบ โรงเรียนบ้านดอนขุนห้วย เป็นโรงเรียนในโครงการตามพระราชประสงค์ ปัจจุบันจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กอนุบาล –มัธยมต้น จำนวน 400 คน

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------