คณะเภสัชศาสตร์ ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ทำขี้ผึ้งรักษาโรคน้ำกัดเท้า ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม


 วันที่ 8 ตุลาคม 2554 ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำทีมนักศึกษาและบุคลากร ผลิตขี้ผึ้งรักษาโรคน้ำกัดเท้า (Whitfield’s Ointment) จำนวน 2,400 ตลับ โดยการสนับสนุนงบประมาณจากคณะเภสัชศาสตร์ และบุคลากรของคณะเพื่อนำไปช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมร่วมกับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ณ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------