ICT รวมใจบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ 12 สิงหา มหาราชินี


 
 

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2555 ที่ผ่านมา คณะ ICT ร่วมกับภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ในการจัดตั้งหน่วยรับบริจาคโลหิตใน โครงการบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ฯ 12 สิงหา มหาราชินี โดยกิจกรรมในครั้งนี้มีนักศึกษา บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยมหิดล และบุคลากรจากภายนอก จำนวนมาก ให้ความสนใจเข้าร่วมบริจาคโลหิตจำนวนมากถึง 271 คน คณะฯ จะมีการจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ในครั้งต่อไป ช่วงเดือนมกราคม 2556
 

 

 

---------------------------------------------------------------