คณะ ICT ม.มหิดล พานักเรียนค่าย ICT Junior Camp ครั้งที่ 6 ทำกิจกรรม CSR ภายใต้แนวคิด“ICT Because of Love ด้วยรักจากพี่ๆ เพื่อน้องๆ เรารักมหิดล รักชุมชนศาลายา”


เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2556 ที่ผ่านมา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ม.มหิดล ได้พาน้องๆนักเรียนค่าย ICT Junior Camp ครั้งที่ 6 (ICT Junior Inventor ) ทำกิจกรรม CSR ภายใต้แนวคิด “ICT Because of Love ด้วยรักจากพี่ๆ เพื่อน้องๆ เรารักมหิดล รักชุมชนศาลายา” นำโดย ดร.ศุจิกา ศรีนันทกุล รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมพิเศษ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ซึ่งกิจกรรมในช่วงเช้า ได้พาน้องๆ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ และความเป็นมาของมหาวิทยาลัยมหิดล ณ ศูนย์การเรียนรู้มหิดล โดยเจ้ามีหน้าที่หอจดหมายเหตุ และนักศึกษา Mu Guide คอยให้ความรู้ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมตามฐานต่างๆ จำนวน 3 ฐานที่สอดแทรก Core Values ของมหาวิทยาลัยมหิดลอีกด้วย

ต่อด้วยกิจกรรมในช่วงบ่ายน้องๆ และเจ้าหน้าที่ ได้ไปบำเพ็ญประโยชน์ ณ โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษฏ์ อำเภอนครชัยศรี จ.นครปฐม โดยมี อ.บุญฤทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวต้อนรับ และอำนวยความสะดวก และทางคณะฯ ได้แบ่งกิจกรรมให้น้องๆ ได้บำเพ็ญประโยชน์ออกเป็น 3 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมคีย์ข้อมูลบาร์โค้ดหนังสือในห้องสมุด กิจกรรมทำความสะอาดบริเวณโรงอาหาร และกิจกรรมต่อสายลำโพงในห้องเรียน จำนวน 15 ห้อง โดยกิจกรรมในครั้งนี้น้องๆ นอกจากจะได้บำเพ็ญประโยชน์แล้ว ยังได้รับความสนุกสนาน และความสามัคคีจากการร่วมแรงร่วมใจในระหว่างทำกิจกรรม ก่อนจะปิดท้ายด้วยการมอบของที่ระลึกให้กับรองผู้อำนวยการโรงเรียน และถ่ายภาพหมู่รวมกัน  

 

 

---------------------------------------------------------------