คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล มอบเงินบริจาค และห่วงอลูมิเนียม แก่มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี


 

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 บุคลากรคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ฝ่ายงานวิศวกรรมและกายภาพ หน่วยอาคาร และภูมิทัศน์ เป็นผู้แทนคณะฯ ส่งมอบห่วงอลูมิเนียมจำนวน 20 กิโลกรัม และเงินบริจาคจำนวน 3,399 บาท ให้แก่มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อนำไปผลิตขาเทียมช่วยเหลือผู้พิการทางขา

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้จัด “โครงการ ICT ร่วมใจร่วมสร้างขาเทียม” ซึ่งจัดมาอย่างต่อเนื่องเป็นปี่ที่ 3 แล้ว เพื่อช่วยให้ความฝันของผู้ที่พิการทางขามีโอกาสในการดำเนินชีวิตต่อไป อีกทั้งยังมีส่วนช่วยส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกให้ คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม

คณะฯ ขอขอบคุณทุกท่านที่บริจาคเงินและบริจาคห่วงอลูมิเนียมที่ไม่ใช้แล้วให้แก่มูลนิธิฯ และหวังว่าการจัดตั้งโครงการนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นในการช่วยเติมเต็มชีวิตให้แก่ผู้พิการขาขาดที่ด้อยโอกาส ให้สามารถลุกขึ้นมายืนหยัดสู้ชีวิตให้มีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้นและกลับมาเดินได้อีกต่อไป  

 

 

---------------------------------------------------------------