ปฏิทินกิจกรรม

ปฏิทินกิจกรรม ปี 2553

เนื้อหาทั้งหมด
 

1 กรกฎาคม 2553 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม จัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 “ประชากรและสังคม 2553”เรื่อง : คุณค่าผู้สูงอายุในสายตาสังคมไทย [ดูกำหนดการ]

1 - 20 กรกฎาคม 2553 วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล รับสมัคร นศ.ใหม่ รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2010-2011 [ดูกำหนดการ]

3-11 กรกฎาคม 2553 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานประมงน้อมเกล้าฯ
ครั้งที่ 22

4 กรกฎาคม 2553 ซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ม.มหิดล

4-5 กรกฎาคม 2553 เพื่อความสะดวกในการเดินทาง ในวันซ้อมใหญ่และวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ณ หอประชุมกองทัพเรือ มหาวิทยาลัยมหิดล จึงขอความร่วมมือดังนี้ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

5 กรกฎาคม 2553 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ม.มหิดล ปีการศึกษา 2552 ณ อาคารชุมพรเขตอุดมศักดิ์ หอประชุม กองทัพเรื่อ ถ. อรุณอัมรินทร์

6-7 กรกฎาคม 2553 ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ จัด "โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การดูแลและเทคนิคปฏิบัติกับสัตว์ทดลอง รุ่นที่ 2 ณ ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

6 กรกฎาคม-27 สิงหาคม 2553 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ม.มหิดล จัดอบรมนานาชาติ เรื่อง Health Service and Community health Managment

7 กรกฎาคม 2553 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย จัดเสวนา เรื่อง "มองชีวิตและสังคมภารตะผ่านประสบการณ์ทูตไทย" ณ อาคารภาษาและวัฒนธรรมสยามบรมราชกุมารี ม.มหิดล ศาลายา

7 กรกฎาคม 2553 วิทยาเขตกาญจนบุรี จัดโครงการ "มหิดล-กาญจน์ ต้านยาเสพติด" ณ ห้อง L500 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

9 - 11 กรกฎาคม 2553 วิทยาลัยนานาชาติ จะจัดนิทรรศการศิลปะสร้างสรรค์สื่อบันเทิง หรือ “MAX 2010” ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร [ดูรายละเอียดเพิ่มเติม]

ตั้งแต่บัดนี้ - 12 กรกฎาคม 2553 คณะศิลปศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจร่วมโครงการ "ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์คณะศิลปศาสตร์" [ดูรายละเอียดเพิ่มเติม]

12-14 กรกฎาคม 2553 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศขั้นพื้นฐานเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร

12-23 กรกฎาคม 2553 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม จัดฝึกอบรมนานาชาติ "Regional Workshop on Monitoring & Evaluation fo HIV/AIDS Program" ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล ศาลายา

13,15 กรกฎาคม 2553 สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ขอเชิญ ครู ผู้ปกครอง เข้าร่วมสัมมนาวิชาการ "101 วิธีการสร้างวินัยเชิงบวก"

15 กรกฎาคม 2553 การประชุมวิชาการระดับชาติ “โรคสัตว์สู่คน (Zoonotic Diseases)” ในโอกาสครบ 5 ทศวรรษ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

16 กรกฎาคม 2553 บัณฑิตวิทยาลัย ขอเชิญร่วมโครงการบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ ประจำปี 2553

14-16 กรกฎาคม 2553 การประชุมวิชาการเพื่อนวตกรรมการเรียนรู้และการสร้างงานกายภาพบำบัด ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร

15 กรกฎาคม 2553 ภาควิชาสุขวิทยาเขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง "โรคสัตว์สู่คน (Zoonotic Diseases)" ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 ปี คณะเวชศาสตร์เขตร้อน เวลา 9.00 - 16.30

ตั้งแต่บัดนี้ - 16 กรกฎาคม 2553 คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดประกวดภาพถ่าย PH. PHOTO CONTEST คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ชิงเงินรางวัล 10,000 บาท

19-20 กรกฎาคม 2553 มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานสัมมนาทางวิชาการ “รวมพลคนทำสื่อ” ครั้งที่ 4/2553 เรื่อง Media Integration: Education, Communications and Information Technology ณ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

21 กรกฎาคม 2553 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2553 เรื่อง “สืบสานภาษาไทยในวิถีศิลปิน ครั้งที่ 2” ณ ห้อง LA 133 คณะศิลปศาสตร์ ม.มหิดล ศาลายา [ดูรายละเอียดเพิ่มเติม]

21 กรกฎาคม 2553 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ขอเชิญร่วมเสวนา เรื่อง หลักธรรมกับการใช้ชีวิตเชิงบวก ณ ห้องประชุมชั้น 2 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอชีย ม.มหิดล ศาลายา

23 กรกฎาคม 2553 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ขอเชิญเข้ารับฟังเสวนาเรื่อง “ข้อตกลงการปฏิบัติงานล่วงหน้าและการประเมินสมรรถนะหลักของมหาวิทยาลัยมหิดล” ณ ห้องประชุมชั้น1 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล ศาลายา

23, 30 กรกฎาคม 2553 ขอเชิญทุกท่านรับชมรายการ กบนอกกะลา ตอน "กว่าจะเป็นพยาบาล" ทางโมเดิร์นไนท์ทีวี เวลา 20.45 น.

24-25 กรกฎาคม 2553 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย จัดสัมมนา เรื่องThe DNA of Multi-Faith Hinduism ณ อาคารภาษาและวัฒนธรรมสยามบรมราชกุมารี ม.มหิดล ศาลายา

ตั้งแต่บัดนี้ - เดือนกรกฎาคม 2553 การประชุมวิชาการคณะกายภาพบำบัด ประจำปีงบประมาณ 2553 ณ คณะกายภาพบำบัด ศาลายา ม.มหิดล รายละเอียดโครงการ

30 กรกฎาคม 2553 วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2553 ณ ห้องประชุมริชมอนด์ แกรนด์ บอลรูม โรงแรมริชมอนด์ รายละเอียดโครงการ

31 กรกฎาคม 53 ศูนย์บัณฑิตศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ จัดงาน “เปิดบ้านการศึกษาปริญญาโท” ณ ศูณย์บัณฑิตศึกษา ชั้น 12 อาคารสาธรซิตี้ [ดูรายละเอียดเพิ่มเติม]

ตั้งแต่บัดนี้ - 31 กรกฎาคม 53 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล เปิดการอบรมหลักสูตร การเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ด้านธุรกิจ ผู้ตรวจสอบการจัดการพลังงาน(NEC-EMS)

ตั้งแต่บัดนี้ - 31 กรกฎาคม 2553 คณะเภสัชศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการจัดประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ สำนักงานข้อมูลสมุนไพร ดำเนินการตัดสินและประกาศผลในวันที่ 2๐ สิงหาคม 2553 พร้อมทั้งประกาศผลการตัดสินผ่านทาง Website : http://medplant.mahidol.ac.th

 

2 - 6 สิงหาคม 2553 ภาควิชาสุขวิทยาเขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน จัดการอบรม เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ระดับ 1 Data Analysis in Health Science Research Level 1

2 - 10 สิงหาคม 2553 โครงการ: หลักสูตรการศึกษาวิจัยทางประชากรและสังคม เรื่อง การใช้ระบบ GIS ในงานวิจัยทางประชากรและสังคม ณ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล ศาลายา

3 สิงหาคม-28 กันยายน 2553 คณะกายภาพบำบัด จัดกิจกรรม "เจริญพุทธมนต์ ฝึกฝนสมาธิ" ทุกวันอังคาร 17.00-18.00 น. ณ ห้อง 100 คณะกายภาพบำบัด ม.มหิดล ศาลายา

6 สิงหาคม 2553 สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2553 "รักของแม่ เทียบได้แม้ห้วงมหรรณพ" ณ ห้องประชุมนิตยา คชภักดี ชั้น 3 อาคารปัญญาวัฒนา สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล ศาลายา

6 สิงหาคม 2553 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขอเชิญร่วมฟังการเสวนา “Baby ICT, ICT for Baby” ห้อง Grand Auditorium ชั้น 4 อาคาร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

7 - 8 สิงหาคม 2553 คณะศิลปศาสตร์ การจัดประชุมนานาชาติครั้งที่ 2 เรื่อง "การสร้างเสริมศักยภาพการผลิตงานวิจัย" ณ ตึก SC1 ห้อง 1-133 อาคารชั่วคราวคณะศิลปศาสตร์ ม.มหิดล ศาลายา

9 - 10 สิงหาคม 2553 คณะเทคนิคการแพทย์ จัดการประชุมวิชาการ“Computational Science in Biomedicine” ณ ห้องประชุม อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล [ดูรายละเอียด]

9 - 11 สิงหาคม 2553 คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบรมระดับ 2 เรื่อง "การวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ (Data Analysis in Health Science Research) "

11 สิงหาคม 2553 วิทยาลัยศาสนศึกษา จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ณ วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

11 สิงหาคม 2553 สภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับสภาอาจารย์รามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมโครงการสานเสวนา เรื่อง “ประชาคมมหิดลร่วมปฏิรูปประเทศไทย” ณ ห้องประชุม อารี วัลยะเสวี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

11 สิงหาคม 2553 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย จัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “วิจัยการศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นเลิศ” ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา [ดูรายละเอียด]

11 สิงหาคม 2553 คณะเภสัชศาสตร์ จัดโครงการอบรมความรู้เรื่อง “โรคและยา” แก่ประชาชน ปี 2553 ณ ร้านยา คณะเภสัชฯ ม.มหิดล

16 - 18 สิงหาคม 2553 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรม ความรู้ด้านภาษาจีนและภาษาจีนถิ่น ณ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ม.มหิดล ศาลายา

16 - 20 สิงหาคม 2553 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลจะจัดงานประชุมวิชาการประจำปี 2553 "โรงเรียนแพทย์ศิริราชเพื่อสังคม 120 ปี แห่งความก้าวหน้า"

18 สิงหาคม 2553 คณะศิลปศาสตร์ ขอเชิญ เข้าร่วมฟังบรรยายโครงการแนะแนวการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ณ ห้อง SC1-LA133 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

18 สิงหาคม 2553 คณะศิลปศาสตร์ จัดกิจกรรม "สร้างสรรค์ศิลปะยามบ่าย ครั้งที่ 2 เย็บกระทงดอกไม้ใบตอง" ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

18 สิงหาคม 2553 คณะวิทยาศาสตร์ เปิดบ้านคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2553 (Open House ครั้งที่ 18) ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

18-19 สิงหาคม 2553 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาทักษะด้าน ICT สู่สังคม “Smart with ICT : Three plus One (3+1)” ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.มหิดล ศาลายา [กำหนดการ]

19-20 สิงหาคม 2553 คณะเภสัชศาสตร์ จัดการประชุมวิชาการ เรื่อง Pharmacy Review and Update Series: 2010 ณ ห้องประชุม 302 อาคารเทพรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล

20 สิงหาคม 2553 กองกฏหมาย สำนักงานอธิการบดี ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาให้ความรู้ทางกฎหมาย เรื่อง จะดำเนินการอย่างไรเมื่อผู้บริหาร / เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยมหิดล ถูกฟ้องหรือถูกดำเนินคดี ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพ ฯ [ดูรายละเอียดเพิ่มเติม]

20 สิงหาคม 2553 คณะกรรมการพัฒนานักศึกษาบ้านมหิดล ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ชาวมหิดล บ้านมหิดล..สานเสวนา ครั้งที่ 2 "ความรักของแม่" ณ เรือนกิจกรรม originality บ้านมหิดล<

23 สิงหาคม 2553 คณะกรรมการพัฒนานักศึกษาบ้านมหิดล ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ชาวมหิดล เข้าร่วมกิจกรรม โครงการจิตตภาวนาพัฒนาชีวิต "โยคะเพื่อสุขภาพ" ณ เรือนกิจกรรม originality บ้านมหิดล

23-24 สิงหาคม 2553 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรม สัทศาสตตร์ปฎิบัติเพื่อการออกเสียงที่ดีกว่า รุ่นที่ 19 ณ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ม.มหิดล ศาลายา

25 สิงหาคม 2553 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา Special Lecture : Healthcare Supply Chain Management ณ ห้องประชุม 6459 ชั้น 4 อาคาร 3 (ตึกแดง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

26 สิงหาคม 2553 กองเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดเสวนาวิชาการ Cyber Crime : หลอก ล่อ ลวง มหันตภัยคุกคามใกล้ตัวคุณ ณ ห้องบรรยาย 4224 อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล ม.มหิดล ศาลายา

26 สิงหาคม 2553 คณะกรรมการพัฒนานักศึกษาบ้านมหิดล ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ชาวมหิดล เข้าร่วมกิจกรรม โครงการจิตตภาวนาพัฒนาชีวิต ภาวนาเพื่อสันติ เรื่อง "ความสุขที่คุณสัมผัสได้" ณ เรือนกิจกรรม originality บ้านมหิดล

27 สิงหาคม 2553 มหิดล-วันแม่ ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ณ สำนักงานอธิการบดี ม.มหิดล ศาลายา

27 สิงหาคม 2553 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา Professional Logistics Consultant ณ ห้อง R238/2 อาคาร 1 ชั้น 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ตั้งแต่บัดนี้ถึง 29 สิงหาคม 2553 คณะศิลปศาสตร์ ขอเชิญร่วมประกวดคลิปวิดีโอ เพื่อส่งเสริมการใช้ภาษาไทยให้ถูกกาลเทศะ ในหัวข้อ สุภาพชน ณ คณะศิลปศาสตร์ ม.มหิดล [ดูรายละเอียดเพิ่มเติม]

30 สิงหาคม - 3 กันยายน 2553 วิทยาลัยนานาชาติ “การแข่งขันโต้สาระวาทีระดับ มหาวิทยาลัย สหภาพยุโรป-ไทยครั้งที่ 6” (The 6th EU-Thailand National Intervarsity Debate Championship) โดย ชมรมโต้สาระวาที วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

30 สิงหาคม-1 กันยายน 2553 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ม.มหิดล จัดโครงการ International Workshop ณ สถาบันพัฒนาสาธารณสุขอาเซียน ม.มหิดล

23 สิงหาคม-27 กันยายน 2553 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ม.มหิดล จัดอบรมนานาชาติ เรื่อง Statistics and computer Application for Research ณ สถาบันพัฒนาสาธารณสุขอาเซียน ม.มหิดล<

30 สิงหาคม 2553 คณะกรรมการพัฒนานักศึกษาบ้านมหิดล ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ชาวมหิดล เข้าร่วมกิจกรรม โครงการจิตตภาวนาพัฒนาชีวิต "โยคะเพื่อสุขภาพ" ณ เรือนกิจกรรม originality บ้านมหิดล

 

1 - 3 กันยายน 2553 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลโดยชมรมโต้สาระวาทีจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน “โต้สาระวาทีสหภาพยุโรป-ไทยครั้งที่ 6” หรือ The 6th EU-Thailand National Intervarsity Debate Championship ณ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายลงทะเบียน โทร 089 144 4381

2 กันยายน 2553 พิธีเปิดอาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ เวลา 10.00น.

2 กันยายน 2553 คณะกรรมการพัฒนานักศึกษาบ้านมหิดล ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ชาวมหิดล เข้าร่วมกิจกรรม โครงการจิตตภาวนาพัฒนาชีวิต ภาวนาเพื่อสันติ เรื่อง " See through peaceful mind" ณ เรือนกิจกรรม originality บ้านมหิดล

3 กันยายน 2553 บรรยายพิเศษ เรื่อง "การขับเคลื่อนพลังทางสังคมเพื่อสร้างชุมชนน่าอยู่" โดย นายแพทย์ อำพล จินดาวัฒนะ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เวลา 09.00-10.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ ม.มหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ

3 กันยายน 2553 กิจกรรม "แนะแนวสู่รั้วมหิดล" 9.00-12.00 น. ณ โรงเรียนนครสวรรค์

6 กันยายน 2553 คณะกรรมการพัฒนานักศึกษาบ้านมหิดล ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ชาวมหิดล เข้าร่วมกิจกรรม โครงการจิตตภาวนาพัฒนาชีวิต "โยคะเพื่อสุขภาพ" ณ เรือนกิจกรรม originality บ้านมหิดล

6-10 กันยายน 2553 ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ขอเชิญ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง นวดฝ่าเท้า กดจุดลมปราณครอบกระปุก “บำบัดโรคกระเพาะอาหารอักเสบ ท้องผูก และกรดไหลย้อน” ณ โรงแรมนนทบุรีพาเลซ จ.นนทบุรี

8 กันยายน 2553 คณะศิลปศาสตร์ ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมโครงการกิจกรรมวันมหิตลาภาษาศิลป์ ครั้งที่ 2 (หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ) มหิตลาศิลป์ ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

9 กันยายน 2553 คณะกรรมการพัฒนานักศึกษาบ้านมหิดล ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ชาวมหิดล เข้าร่วมกิจกรรม โครงการจิตตภาวนาพัฒนาชีวิต ภาวนาเพื่อสันติ เรื่อง "See through peaceful mind" ณ เรือนกิจกรรม originality บ้านมหิดล

6-10 กันยายน 2553 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญร่วมเข้าอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ครั้งที่ 24 Ambulatory Pediatrics : Strengthening Your Practics

9 กันยายน 2553 คณะกรรมการพัฒนานักศึกษาบ้านมหิดล ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ชาวมหิดล เข้าร่วมกิจกรรม โครงการจิตตภาวนาพัฒนาชีวิต ภาวนาเพื่อสันติ เรื่อง "Finger Dance/Dance Meditation" ณ เรือนกิจกรรม originality บ้านมหิดล

10 กันยายน 2553 คณะกรรมการพัฒนานักศึกษาบ้านมหิดล ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ชาวมหิดล ..สานเสวนา ครั้งที่ 3 "เดินสู่อิสระภาพ" ณ เรือนกิจกรรม Mastery บ้านมหิดล

13 กันยายน 2553 คณะกรรมการพัฒนานักศึกษาบ้านมหิดล ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ชาวมหิดล เข้าร่วมกิจกรรม โครงการจิตตภาวนาพัฒนาชีวิต "โยคะเพื่อสุขภาพ" ณ เรือนกิจกรรม originality บ้านมหิดล

13-17 กันยายน 2553 หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญนักศึกษา คณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมฟังบรรยายและสาธิตแนะนำการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ E-Databases 2010@Mahidol ห้องอบรม ชั้น 3 อาคาร หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล

16 กันยายน 2553 คณะกรรมการพัฒนานักศึกษาบ้านมหิดล ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ชาวมหิดล เข้าร่วมกิจกรรม โครงการจิตตภาวนาพัฒนาชีวิต ภาวนาเพื่อสันติ เรื่อง "ปิดตาตามหาใจ" ณ เรือนกิจกรรม originality บ้านมหิดล

18-24 กันยายน 2553 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ขอเชิญร่วมงาน วันมหิดล ณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล

20 กันยายน 2553 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการจัดอบรม "การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญากับผลงานวิจัยทางคอมพิวเตอร์" ณ ห้อง Bits & Bytes Hall, ชั้น 4 อาคาร ICT ม.มหิดล ศาลายา

20 กันยายน 2553 คณะกรรมการพัฒนานักศึกษาบ้านมหิดล ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ชาวมหิดล เข้าร่วมกิจกรรม โครงการจิตตภาวนาพัฒนาชีวิต "โยคะเพื่อสุขภาพ" ณ เรือนกิจกรรม originality บ้านมหิดล

21-22 กันยายน 2553 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการสร้างเสริมทักษะด้าน ICT สู่สังคม "Smart with ICT : Three plus One Series#2 : 2010" ณ อาคาร ICT ม.มหิดล ศาลายา

23 กันยายน 2553 คณะกรรมการพัฒนานักศึกษาบ้านมหิดล ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ชาวมหิดล เข้าร่วมกิจกรรม โครงการจิตตภาวนาพัฒนาชีวิต ภาวนาเพื่อสันติ เรื่อง "จัดดอกไม้ ดอกไม้จัดใจ" ณ เรือนกิจกรรม originality บ้านมหิดล

23 กันยายน 2553 พิธีมอบเกียรติบัตรและของที่ระลึกแก่ข้ราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างมหาวิทยาลัยมหิดล ผู้เกษียณอายุงาน ประจำปี 2553 ณ Auditorium ชั้น 3 วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล ศาลายา

24 กันยายน 2553 พิธีวางพวงมาลาราชสักการะ พระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมรมชชนก ณ บริเวณโถงชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี ม.มหิดล ศาลายา

24 กันยายน 2553 โครงการสำนักงานเครือข่ายวิจัยประยุกต์ทางเทคโนโลยีหุ่นยนต์และชีวการแพทย์ (BART LAB) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าฟังสัมมนาเรื่อง “การถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้หุ่นยนต์ช่วยในการผ่าตัด: ศัลยกรรม บูรณาการคอมพิวเตอร์” ณ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล

27 กันยายน 2553 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชียขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสัมมนาแนวคิดและภูมิปัญญาของอินเดีย ครั้งที่ 3 "อายุรเวช : มรดกโบราณในยุคโลกาภิวัฒน์" ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ม.มหิดล ศาลายา

27 กันยายน 2553 คณะกรรมการพัฒนานักศึกษาบ้านมหิดล ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ชาวมหิดล เข้าร่วมกิจกรรม โครงการจิตตภาวนาพัฒนาชีวิต "โยคะเพื่อสุขภาพ" ณ เรือนกิจกรรม originality บ้านมหิดล

29 กันยายน 2553 มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญผุ้สนใจเข้ารับฟัง เสวนา : ประชาคมมหิดลกับสันติสังคม ณ ห้องประชุม ศ.เกียรติคุณ นพ. นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี ม.มหิดล ศาลายา

30 กันยายน 2553 คณะกรรมการพัฒนานักศึกษาบ้านมหิดล ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ชาวมหิดล เข้าร่วมกิจกรรม โครงการจิตตภาวนาพัฒนาชีวิต ภาวนาเพื่อสันติ เรื่อง "บ้าน" ณ เรือนกิจกรรม originality บ้านมหิดล

บัดนี้ -30 กันยายน 2553 คณะทันตแพทยศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจส่งบุตรหลาน อายุ 3-6 ปี ที่มีสุขภาพช่องปากและฟันที่ดี เข้าร่วมประกวด “หนูน้อยฟันสวย” ชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ พร้อมทุนการศึกษา สมัครได้ที่ คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล ราชเทวี กรุงเทพฯ

 

1 ตุลาคม 2553 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชียขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสัมมนาเรื่อง "Social Harmony through Non-violence (Ahimsa)" ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ม.มหิดล ศาลายา

1 ตุลาคม 2553 สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ขอเชิญร่วมงาน..พิธีทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันสถาปนา ณ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล ศาลายา

2 ตุลาคม 2553 คณะกายภาพบำบัด จัดโครงการเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน เรื่อง “แนวทางการช่วยเหลือเด็กที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ (learning disability)” ม.มหิดล ศาลายา

5 ตุลาคม 2553 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง “จุดประกาย( Ignite ) พลังบวก :การเปลี่ยนแปลงที่มุ่งพัฒนาวิธีคิด” ณ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ม.มหิดล ศาลายา

5-8 ตุลาคม 2553 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การตรวจวิเคราะห์ Vibrio cholerae, Vibrio parahaemolyticus และ Vibrio vulnificus จากตัวอย่างอาหารทะเลด้วยวิธีมาตรฐานทางจุลชีววิทยา” ณ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล

7 ตุลาคม 2553 บัณฑิตวิทยาลัย โครงการประชุมสัมมนาวิชาการเรื่อง “จากงานวิจัยบัณฑิตศึกษาสู่วิทยานิพนธ์และผลงานตีพิมพ์ 2553” (From Graduate Research to Thesis and Publication 2010) ณ ห้องประชุมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชฯ ชั้น 2 ตึกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชฯ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล

8 ตุลาคม 2553 บัณฑิตวิทยาลัย การอบรมจริยธรรมการวิจัยในคนสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ณ ห้องประชุมหม่อมหลวงบัว กิติยากร ชั้น 15 อาคารศูนย์โรคหัวใจสมเด็จพระบรมราชินีนาถ

12 ตุลาคม 2553 คณะเภสัชศาสตร์ จัดประชุมวิชาการ High-performance liquid chromatography: Method development and application ณ ห้องประชุม 207 อาคารราชรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล พญาไท

12 ตุลาคม 2553 คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดงานวันสถปนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ณ คณะคณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล พญาไท

ตั้งแต่บัดนี้ - 15 ตุลาคม 2553 คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการอบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 2 ณ ตึกชีววิทยา (ตึก B) คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล (พญาไท)

18-20 ตุลาคม 2553 มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมค้นหาเส้นทางเรียนต่อในมหาวิทยาลัย บนเส้นทางของเด็กสายวิทย์ ณ มหาวิทยาลัยมหิดล  สอบถามเพิ่มเติมที่ โทร. 0-2338-3333 ต่อ 7260, 0-2338-3950-1, 0-2338-3690

18-24 ตุลาคม 2553 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ขอเชิญนักศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการ The Power Green Camp เรื่อง “ความหลากหลายทางชีวภาพที่บ้านฉัน ช่วยสร้างสรรค์ให้โลกสวย”

19-22 ตุลาคม 2553 ภาควิชาโภชนศาสตร์เขตร้อนและวิทยาศาสตร์อาหาร คณะเวชศาสตร์เขตร้อน จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ความรู้ทางด้านการประเมินและวิธีการวิจัยทางด้านโภชนาการ" (ครั้งที่ 9) คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ม.มหิดล พญาไท

20 ตุลาคม 2553 คณะเภสัชศาสตร์ จัดประชุมวิชาการ Advances in Pharmacotherapeutics and Pharmacy Practice 2010 เวลา 8.30-16.30 น. ณ อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซอยศูนย์วิจัย แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย

20 ตุลาคม 2553 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในพิธีเปิด “อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์” เวลา 15.00 น. ณ บริเวณอาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

20 ตุลาคม 2553 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอเชิญศิษย์เก่าร่วมงานคืนสู่เหย้า “ราชพฤกษ์สัมพันธ์” เวลา 17.00-22.00 น. ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

21 ตุลาคม 2553 คณะวิทยาศาสตร์ ขอเชิญร่วมฟังปาฐกถาศาสตราจารย์ ดร. สตางค์ มงคลสุข ครั้งที่ 18 ในโอกาสครบรอบ 52 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การขจัดความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย โดย คุณมีชัย วีระไวทยะ ผู้ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2552 เวลา 13.00 น. ณ ห้อง L01 ตึกกลม คณะวิทยาศาสตร์ (พญาไท)

26-27 ตุลาคม 2553 คณะวิทยาศาสตร์ ขอเชิญนักศึกษาระดับปริญญาตรี โท เอก และผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมงาน MUSC Graduate Research Exposition (GradExpo 2010) ณ ห้อง L01 และรอบตึกกลม คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล พญาไท

26-29 ตุลาคม 2553 ภาควิชาโภชนศาสตร์เขตร้อนและวิทยาศาสตร์อาหาร คณะเวชศาสตร์เขตร้อน จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ความรู้ทางด้านการประเมินและวิธีการวิจัยทางด้านโภชนาการ" (ครั้งที่ 10) คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ม.มหิดล พญาไท

27-29 ตุลาคม 2553 คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ขอเชิญสัมพันธ์การอบรมระยะสั้น เรื่อง "เวชศาสตร์ฟื้นฟูในเวชปฏิบัติที่พบบ่อย" ณ ห้องตรีเพ็ชร อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีฯ ชั้น 15 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

29-31 ตุลาคม 2553 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอเชิญร่วมงาน การแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัยชิงแชมป์ประเทศไทย ปี 2553 "Thailand Recue Robot 2010" รอบคัดเลือก ณ คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล ศาลายา

 

2 พฤศจิกายน 2553 คณะวิทยาศาสตร์ จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง Infection and Inflammation how immune cells recognize and regulate pathogens invasion ณ ห้องประชุม อาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล พญาไท

2 พฤศจิกายน 2553 กองทรัพยากรบุคคล จัดประชุมเครือข่ายนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Policy Network) และเครือข่ายปฏิบัติการด้านบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Network) ณ ห้องประชุมบุญศิริ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

3 พฤศจิกายน 2553 งานจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้ จัดแถลงข่าว และเวทีวิชาการจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 1 “จดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหิดล : เกียรติภูมิแห่งแผ่นดิน” ณ บริเวณโถงสมเด็จพระราชบิดา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
[ดูรายละเอียด]

5 พฤศจิกายน 2553 มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2553 ณ วัดคูหาสวรรค์วรวิหาร เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

7 พฤศจิกายน 2553 สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมป์ จัดแข่งขันโบว์ลิ่งชิงถ้วยประทาน จาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ณ สยามพารากอน Blue-o ชั้น 5

8-12 พฤศจิกายน 2553 ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จัดอบรมระยะสั้นประจำปี 2553 "Best Practice in Acute Care Pediatrics" ณ ห้องประชุมตรีเพชร ชั้น 15 อาคาร 100 ปี คณะพทยศาสตร์ศิริชาชพยาบาล ม.มหิดล

10 พฤศจิกายน 2553 มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน Mu Campus Kitchen "ตามล่าหาสุดยอดเมนูชาวหอฯ" หน้าหอพักฯ 11 มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา [ชมวิดีโอ]

10 พฤศจิกายน 2553 มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ประเทศไทย ขอเชิญนักศึกษา คณาจารย์และบุคลากร ร่วมปันน้ำใจ "หนึ่งพันล้านรายชื่อ" ผ่าน โครงการรณรงค์หยุดยั้งความอดอยากทั่วโลก - 1 Billion Hungry Campaign มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

10-12 พฤศจิกายน 2553 วิทยาลัยนานาชาติ จัดกิจกรรม MUIC Japanese Fair 2010 ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 อาคาร 1 วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล ศาลายา [ดูรายละเอียดเพิ่มเติม]

10-12 พฤศจิกายน 2553 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ จัดประชุมวิชาการนานาชาติ The Changing Environment:Challenges for Siciety ณ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล ศาลายา

15 -19 พฤศจิกายน 2553 คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล จัดอบรมระยะสั้น เรื่อง Update International Medecine 2010 "Emergency in International Medicine" ณ ห้องตรีเพ็ชร อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีฯ ชั้น 15 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

16 พฤศจิกายน 2553 -13 กุมภาพันธ์ 2554 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย จัดโครงการ รักษ์ดนตรีไทย ครั้งที่ 10 ณ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ม.มหิดล ศาลายา

20-21 พฤศจิกายน 2553 คณะสัตวแพทยศาสตร์ จัดงาน "มหิดล คนรักสัตว์" ครั้งที่ 8 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.มหิดล ศาลายา ดูกำหนดการแถลงข่าว ที่นี่

23-27 พฤศจิกายน 2553 มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์ไม้ดอกไม้ประดับและตลาดนัดเพื่อสุขภาพ (Salaya Green Fest.) ณ MU Garden ลานเป็ดขาว Parking 3 และถนนโดยรอบ [ดูรายละเอียดเพิ่มเติม]

24 พฤศจิกายน 2553 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน จัดประชุมวิชาการถอดบทเรียน ครอบครัวเข้มแข็ง สังคมไทยเข้มแข็ง ณ ห้องประชุมบุญศิริ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ม.มหิดล ศาลายา

ตั้งแต่บัดนี้ - 25 พฤศจิกายน 2553 คณะวิทยาศาสตร์ ขอเชิญร่วมส่งคำประพันธ์ เกี่ยวกับคอนเซ็ปต์ที่บ่งบอกความเป็นตัวตนของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อนำไปใช้ประกอบการแต่งเพลงประจำคณะวิทยาศาสตร์ ส่งผลงานได้ที่ scwtt@mahidol.ac.th หรือที่ งานประชาสัมพันธ์ กิจกรรมพิเศษ และวิเทศสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

25 พฤศจิกายน 2553 สภาคณาจารย์ จัดเสวนาวิชาการ เรื่อง "หลักเกณฑ์และวิธีการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ที่เป็นข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย" ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ม.มหิดล ศาลายา

25-26 พฤศจิกายน 2553 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม จัดประชุมวิชาการประชากรศาสตร์แห่งชาติ ณ โรงแรมทวินวาวเวอร์ มทุวัน กทม.

27 พฤศจิกายน 2553-8 พฤษภาคม 2554 สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว จัดอบรมสำหรับผู้เริ่มต้นใหม่เรื่อง..หลักการพื้นฐานการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ออทิสติกแบบองค์รวมผ่านกระบวนการเล่น (ตามแนวคิด DIR/FLoortime) ณ ห้องเจริญสามัคคี ชั้น 3 อาคารปัญญาวัฒนา สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล ศาลายา

27 พฤศจิกายน 2553-8 พฤษภาคม 2554 คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการอบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 2 ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ตั้งแต่บัดนี้-30 พฤศจิกายน 2553 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ขอเชิญนักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษาและผู้สนใจส่งงาน ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพนำเสนอแบบ Oral Presentation และ Poster Presentation ในงานสัมมนาวิชาการ เสริมสร้างความเข้มแข็ง ครอบครัวและชุมชน ในการจัดการสุขภาพ ณ สถาบันสุขภาพอาเซียน ม.มหิดล ศาลายา

 

1 ธันวาคม 2553 คณะศิลปศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าชม การสาธิตการทำซูชิ และ พิซซ่าญี่ปุ่น ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

1-3 ธันวาคม 2553 วิทยาลัยศาสนศึกษา ม.มหิดล จัดการประชุมนานาชาติครั้งที่ 3 ในวันที่ 1-2 ธันวาคม 2553 (The 3rd World Conference in Buddhism & Science) ณ วิทยาลัยศาสนศึกษา ม.มหิดล ศาลายา

1-3 ธันวาคม 2553 ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สถาบันอาศรมศิลป์ จัดงานระพีเสวนา ครั้งที่ 5/7“ อุดมศึกษาเพื่อการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง” (Transformative Learning in Higher Education) ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมรามาการ์เด้นท์ กรุงเทพมหานคร

3,5 ธันวาคม 2553 กำหนดการ พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการ พนักงานที่ดีและพลังของแผ่นดิน พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ณ สำนักงานอธิการบดี ม.มหิดล ศาลายา

8 ธันวาคม 2553 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล จัดโครงการอบรมนักวิจารณ์ดนตรีรุ่นใหม่ เปิดรับสมัครสื่อมวลชนจำนวน 8 ท่าน เข้าร่วมโครงการอบรมนักวิจารณ์ดนตรีรุ่นใหม่ พร้อมดูงาน ณ ประเทศสิงคโปร์

13-15 ธันวาคม 2553 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Writing from within ACommuninty-based Ethnography ณ โรงแรม รอยัล เจมส์ กอล์ฟ รีสอร์ท ศาลายา พุทธมณฑล นครปฐม

14 ธันวาคม 2553 ฝ่ายวิจัย คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ” ตั้งแต่เวลา 13.00-15.00 น. ณ. คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

14 ธันวาคม 2553 คณะเทคนิคการแพทย์ ได้จัดกิจกรรมพบพี่เลี้ยงในโครงการ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ (EdPEx) ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ณ ห้องประชุม 901 ชั้น 9 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ ศาลายา

15 ธันวาคม 2553 หลักสูตรปริญญาเอก คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการ Lunch Seminar หัวข้อ Six-Minute walk test prediction on maximal oxygen consumption, metabolic equivalents of exercise stress test and quality of life in post-revascularization patients เวลา 12.00-13.00 น. ณ ห้อง 609 ชั้น 6 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

15-18 ธันวาคม 2553 คณะเภสัชศาสตร์ จัดประชุม 2nd Asian Conference on Environmental Mutagens: Harmonize Gene & Environment-Asian Health Promotion at Faculty of Pharmacy, Mahidol University Thai Environmental Mutagen SocietyNational Cancer Institute

17 ธันวาคม 2553 คณะสัมคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จัดประชุมวิชาการ ประจำปี เรื่อง"ปฏิรูปสังคมไทย :ความคาดหวังกับความเป็นจริง" ณ โรงรอยัลริเวอร์ กทม.

18 ธันวาคม 2553 สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญร่วมย้อนรำลึกถึงบรรยากาศในรั้วมหิดลในงาน "MU Blue Night" ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

18 ธันวาคม 2553 ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์ – นรีเวชวิทยา คณะพยาบาลศาสตร์ ขอเชิญคุณแม่ตั้งครรภ์ ร่วมฟังคำบรรยาย “ครอบครัวสุขสันต์ ตั้งครรภ์คุณภาพ ครั้งที่ 1/2554” ณ อาคารมหิดลอดุลยเดช คณะพยาบาลศาสตร์

18-19 ธันวาคม 2553 ศูนย์รังสีวินิจฉัยก้าวหน้าและรังสีร่วมรักษา (AIMC) ภาควิชารังสีวิทยา การประชุมวิชาการเรื่อง Neuroradiology CME Part IX: Basic and Advanced Head and Neck Imaging ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

20 ธันวาคม 2553 คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ชีวภาพ Effective Microorganisms (EM) และการผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรป้องกันยุงกัด จากพืชสมุนไพรท้องถิ่นและการควบคุมโรคระดับชุมชน ครั้งที่ 4 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

22 ธันวาคม 2553 คณะกายภาพจัดบรรยายพิเศษ เรื่อง "Infections control in clinic" เวลา 15.00 น. ณ ห้องบรรยาย 304 ชั้น 3 คณะกายภาพบำบัด ม.มหิดล ศาลายา

29 ธันวาคม 2553 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง Supply Chain Issues in Promoting Thai Food International Markets: Cases of USA, Cannada, UK, Germany and Australia" ห้องประชุม 6459 อาคาร3 คณะวิศวกรรมศาสตร์

 
 
 

เนื้อหาทั้งหมด

Copyright © 2012 Mahidol University.
All rights reserved.