ปฏิทินกิจกรรม

ปฏิทินกิจกรรม ปี 2560

เนื้อหาทั้งหมด
 

8-10 มกราคม 2561 คณะพยาบาลศาสตร์ จัดการประชุมวิชาการครั้งที่ 27 เรื่อง Smart Ageing in Smart 4.0 Society สูงวัยสง่างามในสังคม 4.0 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพฯ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ งานบริการวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โทร. 02-441-5333 ต่อ 2460, 2465

10-24 มกราคม 2561โครงการความสุขเต็มคลังด้วยการออกกำลังกาย ตอน Therapeutics Yoga ลดอาการปวดหลัง ณ ห้องออกกำลังกายชั้น 2 ศูนย์กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล เวลา 10.30 – 12.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ งานประชาสัมพันธ์ ศูนย์กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล โทร. 02-433-7098

12 มกราคม 2561 คณะสัตวแพทยศาสตร์ จัดการประชุมวิชาการ “ม.มหิดลคนรักสัตว์” ครั้งที่ 14 เรื่อง “GROW OLD HEALTHIER: Tips to Manage Common Geriatric Diseases” ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร. 0-2441-5242-4 ต่อ 1419 หรือ ติดตามข่าวสารจาก facebook page "มหิดลคนรักสัตว์" และ "Mahidol University, Faculty of Veterinary Science" และ เว็บไซต์

13-14 มกราคม 2561 คณะสัตวแพทยศาสตร์ จัดงาน “ม.มหิดลคนรักสัตว์” ครั้งที่ 14 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร. 0-2441-5242-4 ต่อ 1419 หรือ ติดตามข่าวสารจาก facebook page "มหิดลคนรักสัตว์" และ "Mahidol University, Faculty ofVeterinary Science" และ เว็บไซต์

13 มกราคม - 17 มีนาคม 2561 คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการอบรมภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 1 รุ่นที่ 1 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท ทุกวันเสาร์ 9:00 - 12:00 น. ค่าลงทะเบียน 4,500 บาท รับจำนวนขั้นต่ำ 25 คน/รุ่น สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยบริการวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ โทร.0-2441-4401-8 ต่อ 1106,1730,1724 โทรสาร 0-2441-4140 อีเมล caas.lamu@gmail.com, aa.la.mu@hotmail.com

18-19 มกราคม 2561 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการอบรมความรู้วิชาเฉพาะทางด้านคอมพิวเตอร์ หลักสูตร การออกแบบและจัดทำ Infographics เพื่อการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ ในองค์กร ด้วย Piktochart และ PREZI รุ่นที่ 16 ณ ห้อง IT212 ชั้น 2 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 02-441-0909 / 092-256-1570

25 มกราคม 2561 สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 ด้วย “สะเต็มศึกษา” ณ ห้องประชุมเจริญสามัคคี สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว เวลา 08.30 - 16.30 น. ค่าลงทะเบียนท่านละ 1,200 บาท (ด่วน!รับจำนวนจำกัด) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว โทร. 02-441-0601-10 ต่อ 1417, 1422

26 – 28 มกราคม 2561 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ จัดเทศกาลดนตรีแจ๊สนานาชาติ ประจำปี 2561 (TIJC 2018) ณ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

27 มกราคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม เปิดบ้านชีวเคมี (MUSCBC Open Day 2018) เวลา 9.30 - 16.00 น. ณ ห้อง B301 ชั้น 3 ตึกชีววิทยา (B) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตพญาไท **ภายในงานจะมีการแนะนำหลักสูตรชีวเคมี งานวิจัยของอาจารย์และนักศึกษา รวมทั้งการเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการต่างๆของภาควิชาฯ ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://goo.gl/forms/ncc8A3nrKOChjBVH3 ลงทะเบียนภายในวันที่ 13 มกราคม 2561

 
 
 

เนื้อหาทั้งหมด

 

Copyright © 2012 Mahidol University.
All rights reserved.


-