ปฏิทินกิจกรรม

กิจกรรมประจำสัปดาห์ 17-21 ตุลาคม 2559

เนื้อหาทั้งหมด
 

18 ตุลาคม 2559 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ขอเชิญร่วมฟังบรรยายเเละร่วมกิจกรรม ชมรมสตรีวัยทองศิริราช ครั้งที่ 12 ฟรี! หัวข้อ "ชีวี มีสุข สดใสในวัยทอง" ณ ห้องประชุมตรีเพ็ชร์ อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ชั้น 15 รพ.ศิริราช

19 – 21 ตุลาคม 2559 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน จัดการอบรมหลักสูตร "นพลักษณ์เพื่อการทำงานและการดำเนินชีวิต" รุ่นที่ 3 ณ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ค่าลงทะเบียน 7,500.- บาท (รวมเอกสารประกอบการอบรม อาหารว่าง อาหารตลอดการประชุม และวุฒิบัตร) ผู้สนใจสอบถามโทร. 0-2441-9871

19 – 21 ตุลาคม 2559 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จัดอบรมวิชาการทางศัลยศาสตร์ตกแต่ง ครั้งที่ 13 "ความเป็นเลิศทางศัลยกรรมตกแต่ง เสริมสร้างและเสริมสวย" ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

20-21 ตุลาคม 2559 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จัดการประชุมวิชาการวิสัญญีศิริราช ประจำปี 2559 "Controversies in anesthesia: my way, your way or our way" ณ โรงแรมอโนมา กรุงเทพ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ คุณรานี, คุณชุติมณฑน์ โทร. 02-419-7992 ต่อ 101, 201

20 ตุลาคม – 5 พฤศจิกายน 2559 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย จัด การอบรมศิลปะการทำงานพิพิธภัณฑ์ "พิพิธภัณฑ์ในบริบทเอเชียและนานาชาติ" ณ พิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมสถาน เมืองเกียวโต โกเบ โอซาก้า และนารา ประเทศญี่ปุ่น

21 ตุลาคม 2559 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญประชาชนทั่วไป เข้ารับบริการตรวจรักษาฟัน อุดฟัน ถอนฟัน ผ่าฟันคุด ขูดหินน้ำลาย ทันตกรรมเด็ก และถ่ายภาพรังสีทางทันตกรรม ฟรี เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา ชั้น 1 โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถ.โยธี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ (ตรงข้ามโรงพยาบาลรามาธิบดี) อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

ดูข่าวกิจกรรม ปี 2559

   
 
 

เนื้อหาทั้งหมด

 

Copyright © 2012 Mahidol University.
All rights reserved.