ปฏิทินกิจกรรม

กิจกรรมประจำสัปดาห์ 10-14 เมษายน 2560

เนื้อหาทั้งหมด

17-28 เมษายน 2560ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จัดหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ: การพยาบาลผู้ป่วยบาดเจ็บกระดูกสันหลังและไขสันหลัง (หลักสูตร 10 วัน) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 02-419-8588, 02-419-7248

20-21 เมษายน 2560ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จัดหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ: การพยาบาลผู้ป่วยบาดเจ็บกระดูกสันหลังและไขสันหลัง (หลักสูตร 10 วัน) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 02-419-8588, 02-419-7248

20-21 เมษายน 2560หน่วยพัฒนาแพทยศาสตร์ศึกษาและวิจัยการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง พื้นฐานวิจัยการศึกษา (Introduction to Education Research) ณ ห้องโถงอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (SiMR) ชั้น 12 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ดูข่าวกิจกรรม ปี 2560

   
 
 

เนื้อหาทั้งหมด

 

Copyright © 2012 Mahidol University.
All rights reserved.