ปฏิทินกิจกรรม

กิจกรรมประจำสัปดาห์ 24-28 กรกฏาคม 2560

เนื้อหาทั้งหมด

24-25 กรกฎาคม 2560 คณะวิทยาศาสตร์ ขอเชิญชวนนักวิจัย นักศึกษา หรือผู้ที่ใช้สัตว์ทดลอง ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ประจำปี 2560 "การใช้สัตว์ในงานทดลองทางวิทยาศาสตร์" ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ และห้องอเนกประสงค์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท)

25-27 กรกฎาคม 2560 หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญอบรมการสร้างสรรค์ Motion Infographic รุ่น 2 เพื่อการนำเสนอข้อมูลภาพเคลื่อนไหว ด้วยโปรแกรม After Effect และ Illustrator ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

26-27 กรกฎาคม 2560 วิทยาลัยราชสุดา ขอเชิญร่วมสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ปี 2560 "นวัตกรรมเพื่อการเข้าถึงของคนทั้งมวล" ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

26-27 กรกฎาคม 2560 สถาบันโภชนาการ ขอเชิญประชุมในโอกาส 4 ทศวรรษสถาบันโภชนาการ ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ

ดูข่าวกิจกรรม ปี 2560

   
 
 

เนื้อหาทั้งหมด

 

Copyright © 2012 Mahidol University.
All rights reserved.