ปฏิทินกิจกรรม

กิจกรรมประจำสัปดาห์ 29 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2560

เนื้อหาทั้งหมด

30 - 31 พฤษภาคม 2560 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง "Effective Preclinical Teaching การสอนนักศึกษาระดับปรีคลินิกอย่างมีประสิทธิภาพ" ณ ห้องบรรยาย 3A01 อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 3A คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

1-2 มิถุนายน 2560 คณะเภสัชศาสตร์ จัดการประชุมวิชาการเรื่อง การวิเคราะห์ต้นทุนเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริการทางการแพทย์ ณ ห้องประชุม 206 อาคารราชรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์

2 มิถุนายน 2560 คณะเภสัชศาสตร์ จัดการประชุมวิชาการเรื่อง การวิเคราะห์ต้นทุนเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริการทางการแพทย์ ณ ห้องประชุม 206 อาคารราชรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์

ดูข่าวกิจกรรม ปี 2560

   
 
 

เนื้อหาทั้งหมด

 

Copyright © 2012 Mahidol University.
All rights reserved.