ปฏิทินกิจกรรม

กิจกรรมประจำสัปดาห์ 20-24 มีนาคม 2560

เนื้อหาทั้งหมด

20 มีนาคม 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยภาควิชาวิศวกรรมเคมี ขอเชิญคณาจารย์ นักศึกษา และผู้ที่สนใจเข้าร่วม “โครงการสัมมนาความร่วมมือระหว่างภาคอุตสาหกรรมกับภาคการศึกษา วิจัย มุ่งสู่มหาวิทยาลัย 4.0" ณ ห้อง R-114 อาคาร 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

20 - 24 มีนาคม 2560 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม จัดการอบรมระยะสั้น ประจำปี 2560 เรื่อง “การวิจัยเชิงคุณภาพ” ณ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

21 มีนาคม 2560 คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดโครงการอบรมความรู้ด้านโภชนาการเพื่อสุขภาพและการชะลอวัย รุ่นที่ 2 Module III: โภชนบำบัดสำหรับโรคเรื้อรัง ณ ห้องประชุมภาควิชาโภชนวิทยา อาคาร 2 ชั้น 3 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 02-354-8539

21-24 มีนาคม 2560 สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว จัดโครงการฝึกอบรมการทดสอบพัฒนาการเด็กปฐมวัยอย่างคัดกรอง รุ่นที่ 1 ณ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

22 มีนาคม 2560 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ขอเชิญร่วมงานปาฐกถา 150 ปีชาตกาล เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี (ม.ร.ว.เปีย มาลากุล) ตอน "จรรยาเเพทย์" ณ ห้องประชุมราชปนัดดาสิรินธร อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 1 รพ.ศิริราช

ดูข่าวกิจกรรม ปี 2560

   
 
 

เนื้อหาทั้งหมด

 

Copyright © 2012 Mahidol University.
All rights reserved.