ปฏิทินกิจกรรม

กิจกรรมประจำสัปดาห์ 23-27 มกราคม 2560

เนื้อหาทั้งหมด

27 มกราคม 2560 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมโครงการบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ห้อง Bits & Bytes Hall ชั้น 4 อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

26-27 มกราคม 2560 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการอบรมความรู้วิชาเฉพาะทางด้านคอมพิวเตอร์ หลักสูตร การออกแบบและจัดทำ Infographics เพื่อการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ในองค์กรด้วย Piktochart และ PREZI รุ่นที่ 9 ณ ห้อง CC411 ชั้น 4 อาคารสำนักคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.มหิดล (พญาไท)

27 มกราคม 2560 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมโครงการบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ห้อง Bits & Bytes Hall ชั้น 4 อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

27 มกราคม 2560 วิทยาลัยศาสนศึกษา ขอเชิญทุกท่านร่วมทำบุญเดือนเกิด ปี 2560 ทุกวันศุกร์สุดท้ายของเดือน ณ ลานประติมากรรม อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ดูข่าวกิจกรรม ปี 2560

   
 
 

เนื้อหาทั้งหมด

 

Copyright © 2012 Mahidol University.
All rights reserved.