ปฏิทินกิจกรรม

กิจกรรมประจำสัปดาห์ 28 พฤศจิกายน -2 ธันวาคม 2559

เนื้อหาทั้งหมด

28-30 พฤศจิกายน 2559 กลุ่มสาขาเทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดการประชุมวิชาการ The 1st Technology Innovation Management and Engineering Science International Conference (TIMES-iCON2016) ณ โรงแรมแกรนด์เมอเคียวฟอร์จูน กรุงเทพฯ

2 ธันวาคม 2559 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมโครงการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ถวายพ่อของแผ่นดิน ณ ลานด้านหน้าวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

2 ธันวาคม 2559 คณะกายภาพบำบัด จัดโครงการ "มหิดลทำความดีถวายพ่อของแผ่นดิน" บริการให้คำปรึกษาทางกายภาพบำบัด เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ ห้อง 102 คณะกายภาพบำบัด

2 ธันวาคม 2559 คณะทันตแพทยศาสตร์ ขอเชิญบุคลากร นักศึกษา และประชาชน ร่วมบริจาคโลหิต ในโครงการมหิดลทำความดีถวายพ่อของแผ่นดิน เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศล และถวายพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทรสยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนโยธี กรุงเทพฯ

ดูข่าวกิจกรรม ปี 2559

   
 
 

เนื้อหาทั้งหมด

 

Copyright © 2012 Mahidol University.
All rights reserved.