หญ้าหวาน...พืชไทยสู่การพัฒนาเป็นยารักษาโรคท้องร่วง