การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 “ประชากรและสังคม 2553” เรื่อง คุณค่าผู้สูงอายุในสายตาสังคมไทย


     1 กรกฎาคม 2553 ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 “ประชากรและสังคม 2553” เรื่อง คุณค่าผู้สูงอายุในสายตาสังคมไทย ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ โดยมีสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย และกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ ซึ่งมีการนำเสนอ “คำนิยามผู้สูงอายุใหม่” โดย ศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ ประสาทกุล สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล พร้อมให้ความเห็นต่อข้อเสนอ โดย ดร.ปีเตอร์ โดนัลด์สัน ประธานสภาประชากร สำนักงานใหญ่ กรุงนิวยอร์ก จากนั้น เปิดเวทีอภิปราย “ทางสวรรค์ทางสว่างผู้สูงอายุไทย” ,นำเสนอบทความ เรื่อง “คุณค่าผู้สูงอายุไทย” และเปิดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญด้านประชากรศาสตร์จากหลายสถาบันเข้าร่วมการประชุม

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------