ม.มหิดล จัดงาน MU International Day 2010


     เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2553 รองศาสตราจารย์เอมอร วสันตวิสุทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดงาน Mahidol University International Day 2010 ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2534 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษานานาชาติ และชาวต่างประเทศได้ร่วมสังสรรค์ และทำความรู้จักกับมหาวิทยาลัยมหิดล รวมทั้งมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศไทย และศิลปวัฒนธรรมไทยมากขึ้น โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ การประกวด Mr.&Ms. Mahidol University International Day 2010 การแสดงแบบไทยๆ การจับฉลากรางวัลและเกมส์ต่างๆ เป็นต้น โดยมีอาหาร และเครื่องดื่มฟรีตลอดงาน พร้อมรับของที่ระลึก งานนี้มีนักศึกษาชาวไทยและชาวต่างชาติ เข้าร่วมกว่า 500 คน จาก 35 ประเทศ ณ ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ ชั้น 5 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

พร้อมกันนี้ ศาสตราจารย์นภาธร บานชื่น รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดลได้มอบของที่ระลึกแด่ Mr.Naveen Prakash Jung Shah เอกอัครราชทูตประเทศเนปาล ประจำประเทศไทย ในโอกาสร่วมเสวนารำลึกอดีตครั้งเป็นศิษย์เก่าคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้จัดให้มีการแนะนำทุนต่างประเทศ อาทิ European Union, NUFFIC NESO, Fulbright อีกด้วย ณ ห้อง K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------