ศิริราชฯ ม.มหิดล จัดงานมหกรรมคุณภาพ ครั้งที่ 9


     เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2553 ศ.คลินิก นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดงานมหกรรมคุณภาพ (Quality Fair) ประจำปี 2553 เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริการผู้ป่วย ซึ่งปีนี้ เน้นประเด็น “Towards Sustainable Quality Development and Excellence through Lean R2R & Innovation: ประสานสายธารา การพัฒนาอย่างยั่งยืน” พร้อมปาฐกถาพิเศษเรื่อง “Lean R2R: การพัฒนาคุณภาพอย่างยั่งยืน สู่ Top 100 World-Class Research University” โดยมี ศ.คลินิก นพ.ธีวัฒน์ กุลทนันทน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะฯ ให้การต้อนรับและนำชมนิทรรศการผลงานพัฒนาคุณภาพและนวัตกรรมดีเด่น ณ โถงอาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ โรงพยาบาลศิริราช

รายละเอียดเพิ่มเติม ดูที่นี่

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------