แนะแนวทางสู่รั้วมหิดล ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย


     วันที่ 28 กรกฎาคม 2553 มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดกิจกรรมแนะแนวทางสู่รั้วมหิดล ณ หอประชุม 123 ปี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ภายในงานมีการแนะนำมหาวิทยาลัย หลักสูตรการศึกษาต่างๆ กำหนดการเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีในระบบโควตา และการใช้ชีวิตและการทำกิจกรรมต่างๆของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาโดยนักศึกษารุ่นพี่จากสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลเป็นผู้แนะแนว มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้ความสนใจเข้าร่วมฟังการแนะแนวจำนวนกว่า 500 คน

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------