พิธีปิดโครงการพัฒนานักบริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 6


     3 สิงหาคม 2553 ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในปิดโครงการพัฒนานักบริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 6 พร้อมประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าร่วมอบรมในโครงการดังกล่าว ณ ห้องมหาสวัสดี ศาลายาพาวิลเลี่ยน วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------