2 นักวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล คว้ารางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ปี’53 จากมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์


     เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2553 ดร.กอปร กฤตยากีรณ ประธานมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ แถลงข่าวผู้ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นและนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี 2553 โดยในปีนี้ มหาวิทยาลัยมหิดลนั้น คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกให้ ศ.นพ. ประเสริฐ เอื้อวรากุล ผู้อำนวยการสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ม.มหิดล และ ศ.นพ. วิศิษฎ์ ทองบุญเกิด หัวหน้าหน่วยโปรตีโอมิกส์ทางการแพทย์ สถานส่งเสริมการวิจัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นประจำปี 2553 จากผลงานด้านไวรัสไข้หวัดนก และโรคไต ในโอกาสนี้ ศ.คลินิก นพ. ปิยะสกล สกลสัตยาทร อธิการบดี ม.มหิดล ได้ร่วมในงานแถลงข่าวและกล่าวแสดงความยินดีแก่นักวิทยาศาสตร์ม.มหิดลทั้งสองท่านด้วย ณ ห้องกมลทิพย์ (ชั้น2) โรงแรมสยามซิตี้ กรุงเทพฯ

รางวัล “นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น” เริ่มครั้งแรกในปี พ.ศ.2525 สำหรับ ศ.นพ. ประเสริฐ เอื้อวรากุล นั้น พิจารณาจากผลงานค้นพบสารต้านไวรัสชนิดหนึ่งที่อยู่ในปอดของมนุษย์ ซึ่งไวรัสไข้หวัดใหญ่ 2009 ดื้อต่อสารนี้มากกว่าไว้รัสไข้หวัดใหญ่ทั่วไป ส่วน ศ.นพ. วิศิษฎ์ ทองบุญเกิด มีผลงานประยุกต์ใช้เทคโนโลยีโปรตีโอมิกส์เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่เรื่องกลไกการเกิดโรคต่างๆ ได้แก่ โรคนิ่วในไต โรคไตชนิดอื่น เบาหวาน ไข้เลือดออก โรคฉี่หนู โรคเมลิออยโดสิส โรคธาลัสซีเมีย ฯลฯ ซึ่งอาจนำมาสู่การค้นพบตัวบ่งชี้โรค (Biomarkers) ที่ทำให้การวินิจฉัยโรครวดเร็วและแม่นยำมากขึ้น มหาวิทยาลัยมหิดลขอแสดงความยินดีกับนักวิทยาศาสตร์ทั้ง 2 ท่าน มา ณ โอกาสนี้ด้วย

อ่านประวัติและผลงาน: - ศ.นพ. ประเสริฐ เอื้อวรากุล ที่นี่

                                 - ศ.นพ. วิศิษฎ์ ทองบุญเกิด ที่นี่

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------