ม.มหิดล คว้ารางวัลที่ ๒ โครงการบริหารจัดการองค์กรด้วยไอที จาก SIPA


     เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2553 นางสาวปาลิดา ปริชญาวงศ์ นายชญาน์ทัต พฤกษาชีวะ และนางสาวชลธิชา บุญดิเรก จากกองเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี ม.มหิดลรับรางวัลอันดับที่ 2 จากผลงาน “โครงการปรับปรุงระบบการจัดเก็บข้อมูลศิลย์เก่าม.มหิดล” ในโอกาสเข้าร่วมอบรมในโครงการ IT Service Fast Track Program ซึ่งสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ หรือ Software Industry Promotion Agency (Public Organization) จัดขึ้นเพื่อจัดอบรมบุคลากรด้าน IT จากองค์กรสำคัญทั่วประเทศ ส่งเสริมการบริหารองค์กรด้วย IT อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องแวนด้า 3 โรงแรม ทีเค พาเลซ กรุงเทพมหานคร

ในโอกาสนี้ รศ.ดร.นพ.ชัยเลิศ พิชิตพรชัย ได้ร่วมงานแถลงข่าวมอบรางวัลดังกล่าวและร่วมแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับรางวัลด้วย

สรุปเนื้อหาสำหรับการนำเสนอ“โครงการปรับปรุงระบบจัดเก็บข้อมูลศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล: MUAlumni” ดูที่นี่

ดู Presentation ที่นี่

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------