สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน จัดเสวนาในโอกาสครบรอบ 28 ปี


     เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ครบรอบ 28 ปี แพทย์หญิงสุพัตรา ศรีวณิชชากร ผู้อำนวยการสถาบัน เป็นประธานจัดงานเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “สุข” ของผู้สูงวัย “สุข” อย่างไร ณ บริเวณห้องโถงและห้องประชุมกระแส ชนะวงศ์ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2553 ที่ผ่านมา

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------