ขอแสดงความยินดีกับ ศ.นพ.เทพพนม เมืองแมน อดีตคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ได้รับรางวัล “Ambassador of Knowledge” และเหรียญจาก American Biographic Institute ประเทศสหรัฐอเมริกา


     มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ นายแพทย์เทพพนม เมืองแมน ผู้นำทางด้านสาธารณสุขไทย ซึ่งจะเข้ารับรางวัล “Ambassador of Knowledge” และเหรียญจาก American Biographic Institute ในวันที่ 21 สิงหาคม 2553 ความสำเร็จของงานทางด้านสาธารณสุขที่อาจารย์ได้ทำให้เกิดขึ้นนั้น เป็นความสำเร็จที่ได้ทำให้ประเทศไทยมีชื่อเสียงทั้งในด้านการศึกษาขั้นสูงและงานในภาคสนาม ศาสตราจารย์เทพพนม เมืองแมน ดำรงตำแหน่งคณบดีของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเวลา 12 ปี อาจารย์เป็นสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมก่อตั้ง Asia-Pacific Academic Consortium of Public Health (APACPH) และสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชนที่มีชื่อเสียงในระดับนานาชาติ

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------