ม.มหิดล ร่วมรณรงค์ทำความสะอาด เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
12 สิงหาคม 2553


     เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2553 รองศาสตราจารย์ปรีชา สุนทรานันท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ มหาวิทยาลัยมหิดล นำบุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาด ร่วมกับเทศบาลตำบลศาลายาซึ่งจัดกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2553 ณ บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยมหิดล ถึงหอนาฬิกา ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------