มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม “แนะแนวทางสู่รั้วมหิดล” ณ โรงเรียนนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์


     วันที่ 3 กันยายน 2553 นายแพทย์สมพงษ์ ยูงทอง รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดกิจกรรม “แนะแนวทางสู่รั้วมหิดล” ณ โรงเรียนนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ จากนั้น รองศาสตราจารย์ศรีสนิท อินทรมณี คณะเทคนิคการแพทย์ บรรยายแนะนำหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหิดลพร้อมด้วยคณาจารย์เจ้าของหลักสูตรร่วมให้ข้อมูล โดยมี อาจารย์แนะแนว นักเรียน ให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 1,000 คน

----------------------------------------------------------------------------------------