ขอแสดงความไว้อาลัยกับการถึงแก่อนิจกรรมของ
ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ประดิษฐ์ เจริญไทยทวี
อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล


 


     มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความไว้อาลัยกับการถึงแก่อนิจกรรมของศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ประดิษฐ์ เจริญไทยทวี อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล และอดีตคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 กันยายน 2553

ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ประดิษฐ์ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อปี พ.ศ. 2534 - 38 มีส่วนร่วมในการก่อตั้งสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว และวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ก่อนถึงแก่อนิจกรรม ดำรงตำแหน่งกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นสมาชิกสมัชชาแห่งชาติ

ทั้งนี้ เจ้าภาพกำหนดจัดพิธีฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

วันอังคารที่ 21 กันยายน 2553

เวลา 17.00 น. ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานน้ำหลวงอาบศพ

วันอังคารที่ 21 กันยายน 2553 - วันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2553

พระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ เป็นเวลา ๗ วัน

วันอังคารที่ 28 กันยายน 2553 - วันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม 2553

เวลา 19.00 น. พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม ณ ศาลาสีหโสภณ วัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร แขวงวัดเทพ
ศิรินทร์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

**(หมายเหตุ งดรับดอกไม้ เจ้าภาพจะนำเงินบริจาคสมทบทุนศิริราชมูลนิธิ และมูลนิธิโรคไตฯ)**

ในการนี้ มหาวิทยาลัยมหิดล จะร่วมเป็นเจ้าภาพในการสวดพระอภิธรรม วันอังคารที่ 28 กันยายน 2553 เวลา 19.00 น.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------