นิทรรศการ “เจ้าฟ้าของประชา สู่ปัญญาของแผ่นดิน” จัดแสดงระหว่างวันที่
22-29 กันยายน 2553


     22 กันยายน 2553 ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์ ปิยะสกล สกลสัตยาทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดนิทรรศการ “เจ้าฟ้าของประชา สู่ปัญญาของแผ่นดิน” ที่จัดขึ้นโดย สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล สภานักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล และคณะกรรมการบ้านมหิดล เนื่องในงาน ๖๐ ปีวันมหิดล พัฒนาชน...สู่สังคมไทย โดยนิทรรศการดังกล่าวได้ร้อยเรียงเรื่องราวพระราชประวัติของสมเด็จพระบรมราชชนก พระราชปณิธานของพระองค์ท่าน ฯลฯ ซึ่งผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการ “เจ้าฟ้าของประชา สู่ปัญญาของแผ่นดิน” ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 29 กันยายน 2553 ณ บริเวณโถงพระบรมรูป สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------