ตะลุยเกาะรัตนโกสินทร์ “สุดยอดเกมวัฒนธรรม” ของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


     วันที่ 27 กันยายน 2553 นายภัทรพล งามเลิศ, นายณัฐดนัย ศรีทองกูร, นายรักษิต โพธิ์โลหะกุล, น.ส.ปิยะนุช เอียงพยุง และน.ส. ปัฐมน อักษรานุเคราะห์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะเทคโนโลยสารสนเทศและการสื่อสาร ม.มหิดล ในชื่อ “ทีมแคบหมู” คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขัน “สุดยอดเกมวัฒนธรรม” ที่จัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (สวช.)โดยมี ผศ.ดร.วัสกา วิสุทธิวิเศษ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของทีมและเข้ารับรางวัล จาก คุณนันทิยา สว่างวุฒิธรรม รองเลขาธิการคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (กวช.) ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

เกมตะลุยเกาะรัตนโกสินทร์ เป็นเกมที่ผู้เล่นจะได้สัมผัสกับประเพณี วัฒนธรรมโดยรอบเกาะรัตนโกสินทร์ ซึ่งทีมแคบหมู ได้ลงพื้นที่สำรวจด้วยตนเอง โดยตัวเกมสามารถเล่นได้หลายคน(Multi-player game) ภายในเกมนั้นประกอบไปด้วยเกมย่อยๆ ที่หลากหลาย อาทิเช่น เกมม้าก้านกล้วย เกมแข่งเรือยาว เกมสันหลังของชาติ เกมฤๅษีดัดตน และสถานการณ์จำลองการผจญภัยที่สนุกสนาน ทดลองเล่นเกมได้ที่ http://www3.asis.co.th/yabar/Main.html

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------