“ศิริราชคอนเสิร์ต เทิดไท้องค์อัครศิลปิน”


     วันที่ 29 กันยายน 2553 เวลา 20.00 น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตรการแสดงงาน “ศิริราชคอนเสิร์ต เทิดไท้องค์อัครศิลปิน” โดยวงดนตรี “ไทยแลนด์ ฟิลฮาร์โมนิก ออเคสตรา” ณ หอประชุมราชแพทยาลัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

การจัดงานศิริราชคอนเสิร์ตเทิดไท้องค์อัครศิลปินครั้งนี้ เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ทรงพระเกษมสำราญ และเพื่อรำลึกถึง วันที่ 29 กันยายน 2516 ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินมาทรงดนตรี ที่หอประชุมราชแพทยาลัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

วงดนตรี “ไทยแลนด์ฟิวฮาโมนิกออเคสตร้า” ก่อตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาเป็นออเคสตร้าวงอาชีพ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลและวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี รศ.ดร.สุกรี เจริญสุข เป็นผู้อำนวยการดนตรี นายกุดนี่ เอมิลสัน และ พ.ต.ประทีป สุพรรณโรจน์ วาทยกร แต่ละปีที่ผ่านมาจะมีการแสดงระดับประเทศและระดับนานาชาติ ซึ่งการแสดงในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสพิเศษและเป็นเกียรติอันยิ่งใหญ่ของวงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชานุญาตให้จัดแสดงโดยบรรเลงบทเพลงพระราชนิพนธ์ 19 เพลง

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------