นมข้าวอะมิโน คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติด้านสังคม ประจำปี 2553


     สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงานแถลงข่าวประกาศและพิธีมอบรางวัลในโครงการ “รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2553” เพื่อประกาศเกียรติคุณและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ค้นคิด สร้างสรรค์ และพัฒนาผลงานนวัตกรรมจนเป็นผลสำเร็จ และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย พร้อมทั้งเป็นแบบอย่างให้กับผู้ประกอบการไทยตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2553 นายปิยะบุตร ชลวิจารณ์ ประธานกรรมการตัดสินรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ เป็นประธานแถลงข่าวประกาศผลการตัดสินรางวัลสุดยอดผลงานนวัตกรรมระดับชาติ โดยผลงาน นมข้าวอะมิโนสำหรับทารกที่แพ้นมทุกชนิด ของศาสตราจารย์นายแพทย์พิภพ จิรภิญโญ ศูนย์รักษาทารกแพ้โปรตีนในนมวัว หน่วยโภชนาการ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

ความเป็นนวัตกรรม ผลงานดังกล่าวถือเป็นนวัตกรรมระดับโลกด้านผลิตภัณฑ์นมกรดอะมิโนที่ใช้กลูโคสพอลิเมอร์จากแป้งข้าวเจ้า (Rice glucose polymers) ที่กำจัดโปรตีนให้เหลือน้อยที่สุดโดยการนำแป้งข้าวเจ้ามาทำปฏิกิริยาเคมี และย่อยด้วยน้ำย่อยอะไมเลส (Amylase) ในสภาวะที่เหมาะสม ซึ่งพอลิเมอร์น้ำตาลข้าวนี้มาถูกนำมาเป็นส่วนประกอบในนมข้าวอะมิโน สำหรับเด็กทารกที่แพ้โปรตีนในนมวัวและนมชนิดอื่นๆได้อย่างดี

ผลประโยชน์ทางสังคม นมข้าวอะมิโนสำหรับเด็กทารกที่แพ้นมทุกชนิด สามารถนำมาใช้เพื่อเป็นการแก้ปัญหาเด็กทารกที่แพ้โปรตีนจากนมวัวและนมชนิดอื่นๆ และช่วยเหลือผู้ปกครองที่จะต้องเสียค่าใช้จ่ายมากกว่า 1 แสนบาท ในการซื้อนมกรดอะมิโนของต่างประเทศที่มีราคาแพงกว่านมผงปกติถึง 8 เท่า มาให้ทารกบริโภคจนกว่าที่ทารกจะหายจากโรคนี้ ซึ่งตามสถิติในแต่ละปี จะมีทารกประมาณ 1,000 คนจำเป็นต้องดื่มนมกรดอะมิโน ประเทศไทยจึงสูญเสียเงินตรากว่า 200 ล้านบาทให้กับต่างประเทศ นมข้าวอะมิโนที่ได้รับรางวัลนี้ จึงช่วยลดการนำเข้าอีกทั้งสามารถผลิตเชิงอุตสาหกรรม ส่งจำหน่ายไปยังต่างประเทศสร้างรายได้จำนวนมหาศาล

โดยผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในแต่ละสาขา จะได้รับพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย” เงินรางวัลมูลค่า 200,000 บาท ในปีนี้มีผลงานที่ได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติประจำปี 2553 จำนวน 8 ผลงาน จากผลงานที่ส่งเข้าร่วมประกวดทั้งหมดจำนวน 311 ผลงาน สำหรับผลงานของศาสตราจารย์นายแพทย์พิภพ จิรภิญโญ ได้รับรางวัลเงินสด 100,000 บาท   

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------