รางวัลกิตติคุณสัมพันธ์ "สังข์เงิน"

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2553 สมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย (Public Relations Society of Thailand) จัดพิธีมอบรางวัลกิตติคุณสัมพันธ์ “สังข์เงิน” ประจำปี พ.ศ. 2552-2553 โดยปีนี้ ผศ.ดร.จิรพล สินธุนาวา จากคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล ได้รับรางวัล บุคคลที่มีผลงานประชาสัมพันธ์ดีเด่น ประเภทบุคคล

พิธีมอบรางวัลนี้ นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------