คณะสาธารณสุขศาสตร์จัดงาน “วันมหิดล”

พระเจ้าวรวงค์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงพระกรุณาวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และประทานของที่ระลึกแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ ให้กับคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เนื่องใน “วันมหิดล” เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๓ ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------