สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลฯ มอบสิ่งอำนวยความสะดวก แก่นักศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล


     วันที่ 19 ตุลาคม 2553 ศาสตราจารย์คลินิกพิเศษนายแพทย์ เสรี ตู้จินดา นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลฯ เป็นประธานมอบสิ่งอำนวยความสะดวก อาทิ ตู้น้ำร้อน-เย็น ไมโครเวฟ อุปกรณ์การกีฬา ให้นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานรับมอบ พร้อมด้วยนายกสโมสรนักศึกษา ประธานสภานักศึกษา พร้อมนี้ ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์วิสุทธิ์ ตันศิริคงคล และคณะ มอบเงินบริจาคสนับสนุนการจัดงานคืนสู่เหย้า “มหิดลสัมพันธ์ 53” และการจัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลฯ ให้แก่นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลด้วย ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี ม.มหิดล

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------