สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์


     วันที่ 20 ตุลาคม 2553 เวลา 15.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ (อาคารเรียนและอาคารปฏิบัติการด้านสาธารณสุข) ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี ศาสตาจารย์คลินิก นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล, รองศาสตราจารย์ นายแพทย์พิทยา จารุพูนผล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเฝ้ารับเสด็จ ในการนี้ได้พระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้มีอุปการคุณที่ได้ช่วยกิจการของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 50 ราย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------