มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดศูนย์รับบริจาคช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม

     รองศาสตราจารย์ปรีชา สุนทรานันท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยว่า ขณะนี้ มีประชาชนประสบปัญหาอุทกภัยในหลายจังหวัด บ้านเรือนเสียหาย ขาดแคลนทั้งอาหาร น้ำดื่ม และสิ่งของที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีวิต มหาวิทยาลัยมหิดล ตระหนักถึงความทุกข์ยากของประชาชน จึงเปิดศูนย์ “มหิดลรวมใจ ช่วยภัยน้ำท่วม” รับบริจาคเงิน, สิ่งของอุปโภค – บริโภค เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัย

      มหาวิทยาลัยมหิดลจึงขอเชิญประชาชนทั่วไป บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมบริจาคเงินหรือสิ่งของอุปโภค – บริโภคที่จำเป็น อาทิ ข้าวสาร, อาหารแห้ง, ยารักษาโรค, ผ้าอนามัย, ผ้าอ้อมสำเร็จรูป, ถุงดำสำหรับใส่ขยะ ฯลฯ โดยติดต่อบริจาคได้ที่

- ห้องอุ่นไอรัก สำนักงานหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โทร. (02) 441 – 9116 ต่อ 1505, 1506

- ลานวัฒนธรรม MU Corner มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โทร. (02) 441 – 9205

- งานยานพาหนะและบริการกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โทร. (02) 849 – 6040 - 3

สำหรับผู้ที่ประสงค์จะบริจาคเงินสามารถบริจาคเข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยมหิดล บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี มหิดลรวมใจ ช่วยภัยน้ำท่วม เลขที่บัญชี 333 – 233 – 5852

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ประสานงานกลาง กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โทร. (02) 849 – 6105 – 6 หรือ www.orsa.mahidol.ac.th

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------