มหาวิทยาลัยมหิดล ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2553 ณ วัดคูหาสวรรค์วรวิหาร เขตภาษีเจริญ


     วันที่ 5 พฤศจิกายน 2553 ศาสตราจารย์นภาธร บานชื่น รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2553 ณ คูหาสวรรค์วรวิหาร เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร โดยมี ข้าราชการ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาและประชาชนผู้มีจิตศรัทธา เข้าร่วมในพิธีด้วย

วัดคูหาสวรรค์วรวิหาร (วัดศาลาสี่หน้า) เป็นวัดโบราณสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี ซึ่งบริเวณวัดแห่งนี้เคยเป็นเมืองธนบุรีเดิมในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ อัญเชิญพระพุทธปฏิมากรปางนั่งสมาธิราบ ขนาดหน้าตัก 5 ศอก 4 นิ้ว ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่งดงาม และเป็นพระประธานในอุโบสถวัดคูหาสวรรค์ ต่อมาวัดคูหาสวรรค์ ได้รับพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์ยกวัดนี้ขึ้นเป็นพระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดวรวิหาร  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------