นายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมโครงการก่อสร้างศูนย์การแพทย์ มหิดล นครสวรรค์

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2553 นายแพทย์สมพงษ์ ยูงทอง รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตนครสวรรค์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์สรนิต ศิลธรรม รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและสารสนเทศ ม.มหิดล ให้การต้อนรับ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ในโอกาสเข้าตรวจเยี่ยมโครงการก่อสร้างศูนย์การแพทย์มหิดล นครสวรรค์ ในพื้นที่ ต.เขาทอง อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมทั้งประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับด้วย

พร้อมนี้ นายแพทย์สมพงษ์ ยูงทอง ได้รายงานผลการดำเนินงาน แผนการก่อสร้าง และงบประมาณในการดำเนินโครงการ ซึ่งนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวถึงแนวนโยบายของการสนับสนุนโครงการด้านงบประมาณเพื่อให้โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จโดยเร็ว ซึ่งจะเป็นสถานที่ผลิตบุคคลากรทางการแพทย์ และให้บริการด้านสาธารณสุข ในแถบจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนบนที่นับว่าเป็นประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและประเทศชาติอย่างยิ่งต่อไป

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------