คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.มหิดล จัดงาน “ม.มหิดลคนรักสัตว์” ครั้งที่ ๘ ภายใต้แนวคิด “มหิดลรวมไทย ขจัดภัยสุนัขบ้า รับปีหน้ากระต่ายทอง”

เมื่อวันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2553 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน “ม.มหิดลคนรักสัตว์” ครั้งที่ 8 ภายใต้แนวคิด “มหิดลรวมไทย ขจัดภัยสุนัขบ้า รับปีหน้ากระต่ายทอง” ในโอกาสเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมพรรษา 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554 และต้อนรับการเข้าสู่ปีกระต่ายทอง ๒๕๕๔ ตลอดจนเพื่อเปิดตัวสำหรับการเป็นเจ้าภาพจัดงานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลกในปี 2554 ของมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อปลูกฝังความรู้สึกรับผิดชอบ สร้างจิตสำนักที่ดี และเป็นการพิสูจน์รักแท้ระหว่างคนและสัตว์ ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์อย่างถูกวิธี ตระหนักเรื่องโรคสัตว์สู่คน คุณภาพผลิตภัณฑ์จากสัตว์ เข้าใจขั้นตอนและการควบคุมคุณภาพการผลิตผลิตภัณฑ์จากสัตว์

กิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ การประกวดสุนัขพันทางชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการทางชีววิทยาสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี การประกวดกระต่ายชิงถ้วยประทานจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ คลินิกพิเศษ อาทิ โรคตา โรคหัวใจ เบาหวาน โรคอ้วน กระดูกและข้อ ทันตกรรม และผิวหนัง บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า กำจัดเห็บหมัด ถ่ายพยาธิและตรวจสุขภาพสัตว์เลี้ยง โดยไม่คิดมูลค่า กิจกรรมแนะนำคณะสัตวแพทยศาสตร์ แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษา และการประกวดสุนัขแฟนซี “ต้อนรับปีกระต่ายทอง”

 นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมด้านปศุสัตว์ อาทิ การขี่วัว Rodeo ยูโรบันจี้ เปิดตัวผลิตภัณฑ์น้ำนมและไอศครีมคุณภาพพิเศษ JERSE¢ กิจกรรมเกี่ยวกับม้า อาทิ การแสดง Cowboy Story ขี่ม้าสไตล์เวสเทิร์น กิจกรรมหาบ้านใหม่ให้หมา และบ้านรักหมาศาลายา กิจกรรมทดสอบหมานิสัยดี และการออกร้านจำหน่ายสินค้าในเครือสหพัฒน์ราคาพิเศษ ได้แก่ เสื้อผ้าบุรุษ สตรี และเด็ก กระเป๋า ชุดชั้นใน รองเท้า เครื่องสำอาง สินค้าจากเครือเบทาโกร อาทิ ผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็ง อาหารสำเร็จรูป

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------