ม. มหิดล ต้อนรับผู้แทนองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ เพื่อร่วมรณรงค์ “กิจกรรมต่อต้านความอดอยากหนึ่งพันล้าน”

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2553 รองศาสตราจารย์ปรีชา สุนทรานันท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ Mr.Hiroyuki Konuma ผู้ช่วยผู้อำนวยการองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ ประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก พร้อมคณะ ในโอกาสเข้าแนะนำกิจกรรมรณรงค์ต้านความอดอยากหนึ่งพันล้าน “1Billion Hungry Campaign” และชมสรุปภาพรวมกิจกรรมในมหาวิทยาลัยมหิดล โดยผลของกิจกรรมรณรงค์จะถูกนำเสนอในการประชุมของสหประชาชาติ ในเดือนพฤศจิกายน 2553 ณ องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ สำนักงานใหญ่ ประเทศอิตาลี

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------