ม.มหิดล เปิดงาน Partial Opening Ceremony โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร
และฉลองความร่วมมือ มูลนิธินิปปอน ประเทศญี่ปุ่น

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2553 ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดงาน “Partial Opening Ceremony” โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร พร้อมนี้ ศาสตราจารย์ คลินิก นพ.ธีรวัฒน์ กุลทนันทน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล กล่าวต้อนรับ Mr.Yohei Sasakawa ประธานมูลนิธินิปปอน ประเทศญี่ปุ่น และคณะ ในโอกาสครบรอบความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยมหิดล กับ มูลนิธินิปปอน ประเทศญี่ปุ่น ณ อาคารเจ้าพระยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------