เปิดใจอดีตนายกสโมสรนักศึกษาคนแรก พร้อมเชิญชวนชาวมหิดลร่วมงาน
MU Blue Night

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2553 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยวัฒน์ วงศ์อาษา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ พร้อมเจ้าหน้าที่จากโครงการศิษย์สัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าสัมภาษณ์นายแพทย์บุญเลี้ยง อุกฤษณ์ อดีตนายกสโมสรนักศึกษาคนแรกของมหาวิทยาลัยมหิดลเกี่ยวกับประสบการณ์การใช้ชีวิตในรั้วมหิดล ความสนุกสนาน การทำกิจกรรมต่างๆ เมื่อครั้งอยู่ในมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งเชิญชวนชาวมหิดลร่วมงาน MU Blue Night ผู้ที่สนใจสามารถติดตามชมเทปการสัมภาษณ์ครั้งนี้ผ่านทางเว็บไซต์ศิษย์สัมพันธ์ได้ที่ http://www.mualumni.mahidol.ac.th

--------------------------------------------------------------------------------------