พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการ พนักงานที่ดี และพลังของแผ่นดิน
ประจำปี 2553

วันที่ 3 ธันวาคม 2553 ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการ พนักงานที่ดี และพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2553 โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณตนเป็นข้าราชการ พนักงานที่ดี จากนั้น คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร อธิการบดี เปิดงานสัปดาห์ส่งเสริมศาสนาและจริยธรรม เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปี 2553 ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

--------------------------------------------------------------------------------------