พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2553

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2553 รองศาสตราจารย์อนุชาติ พวงสำลี รองอธิการบดีฝ่ายระบบกายภาพและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยวัฒน์ วงศ์อาษา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ กล่าวรายงาน ภายในงานมีคณะผู้บริหาร อาจารย์และเจ้าหน้าที่รวมทั้งนักศึกษา พร้อมใจแต่งกายด้วยเสื้อสีชมพู ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรพร้อมร่วมขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีมหาราชา และจุดพลุเพื่อเฉลิมพระเกียรติ ณ ด้านหน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

--------------------------------------------------------------------------------------